Tržišta i finansije

Potencijali za uštede u budžetu Federacije BiH oko 40 miliona KM godišnje


Od 2016. godine, u Federaciji BiH se implementira projekat Svjetske banke “Bosnia Energy Efficiency Project” u okviru kojeg je do sada obnovljeno 29 javnih objekata, dok je plan za ovu godinu 15 novih objekata. Ukupna investicija u radove iznosi 13 miliona KM, dok ukupna procjena ušteda za ove objekte iznosi 1,6 miliona KM godišnje. Tokom tri godine trajanja projekta, ostvareni su i mnogobrojni benefiti, kroz uštede u energiji, podizanju komfora i kvaliteti boravka, za više od 220.000 korisnika, smanjenju emisije CO2, te otvaranju novih radnih mjesta, što govori više nego dovoljno o važnosti energijske efikasnosti za bh. društvo.

Osim uspješne implementacije projekta kroz obnovu javnih objekata, cilj projekta je pokazati prednosti energijske efikasnosti, ali i podržati razvoj održivih modela finansiranja projekata energijske efikasnosti. S tim u vezi, u Sarajevu je održan okrugli stol na temu “Održivi modeli finansiranja energijske efikasnosti u FBiH”, u organizaciji “Bosnia Energy Efficiency Project” i Ministarstva prostornog uređenja FBiH.

Lokalni i internacionalni konsultanti, već duže vrijeme rade na izradi studije o “Održivim modelima finansiranja EE u FBiH”. Okrugli stol na kojem su prisustvovali najznačajniji partneri, relevantna kantonalna i federalna ministarstva, Fond za zaštitu okoliša FBiH, konsultanti, te predstavnici privatnog sektora, bio je prilika da se predstave saznanja i potencijalni modeli finansiranja.

Prijedlog i procjene mogućnosti zasnovanih na međunarodnim iskustvima, s ciljem utvrđivanja primjenjivosti i pogodnosti potencijalnih održivih modela finansiranja projekata EE u javnom sektoru u FBiH, predstavio je Dilip Limaye, internacionalni konsultant zadužen za ovu aktivnost u FBiH, dok je  Jas Singh, vodeći specijalista za energijsku efikasnost, predstavio internacionalna iskustva, te je naveo da države u regiji sve češće prepoznaju značaj projekata javne EE, gdje se uštede troškova energije koriste za otplatu ulaganja.

Implementacija mjera energijske efikasnosti štedi novac krajnjih korisnika koji ta sredstva kasnije mogu iskoristiti u druge svrhe. Uz aktivnosti na obnovi javnih objekata u FBiH, veoma je važno da kroz ovaj projekat implementiramo i mehanizam održivog sistema finansiranja, iz štednje ostvarene upravo učincima energijske efikasnosti” – izjavio je Mustafa Čopelj, voditelj “Bosnia Energy Efficiency Project” za FBiH, te dodao da su potencijali za uštede u javnom sektoru, odnosno budžetu u FBiH oko 40 miliona KM na godišnjem nivou, dok je ukupni potencijal za investicije 400 – 500 miliona KM.

Implementaciona jedinica “Bosnia Energy Efficiency Project-a” će ove modele predstaviti i Upravnom odboru projekta, a zatim i Vladi Federacije, nakon čega će se odabrati jedan održivi model koji će konsultanti razviti do detalja neophodnih za implementaciju.