BH Telecom će isplatiti dividendu u iznosu od 110 miliona KM

BH Telecom će isplatiti dividendu u iznosu od 110 miliona KM

Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na svojoj 53. ponovljenoj (vanrednoj) sjednici održanoj jučer u Sarajevu, donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2017. godinu, te odluku o isplati dividende.

Odlukom o raspodjeli dobiti za 2017. godinu dio neto dobiti u iznosu od 1.000.000,00 KM raspoređuje se za donacije. Odlukom o isplati dividende utvrđen je ukupan iznos sredstava od 110.241.825,00 KM koji će se upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Vrijednost dividende po dionici za 2017. godinu iznosi 1,737258 KM.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji budu evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH na dan 30. juli 2018. godine. Prema listi dioničara, Društvo će utvrditi iznos dobiti za svakog dioničara pojedinačno, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva.

Na skupštini je, također, donijeta Odluka o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata, te odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Tako je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ispred državnog kapitala, a nakon okončane konkursne procedure, imenovana Svetlana Cenić.

Mandat Cenićeve traje do isteka mandata članova aktuelnog saziva Nadzornog odbora Dioničkog društva. Inače, ona je na ovu poziciju predložena još prošle godine, ali je do danas bila na poziciji v. d. člana Nadzornog odbora.

Osim nje, ukazano je povjerenje članovima Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u sastavu Mugdim Mandžuka, Vjekoslav Ivanković, Almina Pilav, Nedim Dedić i Haris Delizaimović.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.