Informacija o javnim prihodima u Federaciji BiH

Informacija o javnim prihodima u Federaciji BiH

Od januara do juna 2018. godine u Federaciji BiH ostvareni su ukupni prihodi (bez sredstva financiranja) od 4.214,8 miliona KM, što je za osam posto ili za 295,1 milion KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, navedeno je u informaciji Federalnog ministarstva financija, koju je prihvatila Vlada FBiH.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.468,5 miliona KM, te su veći za osam posto ili za 187,3 miliona KM u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od doprinosa izvanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.658,8 miliona KM i veći su za sedam posto, odnosno za 102,5 miliona KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 87,5 miliona KM i veći su za šest posto ili za 5,3 miliona KM.

Ukupni prihodi, s uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su 1.041,8 miliona KM i veći su za dva posto ili za približno 17,9 miliona KM u odnosu na razdoblje januar – juni 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući općinske i kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a s uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 1.561 milion KM i veći su za osam posto ili za 109,5 miliona KM, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Najnoviji tekstovi

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.