Nacionalni park Una: Jedinstvenost na koju BiH treba biti ponosna

Nacionalni park Una: Jedinstvenost na koju BiH treba biti ponosna

Područje Nacionalnog parka Una proteže se na 19.800 ha i obuhvata kanjonski dio gornjeg toka rijeke Une uzvodno do administrativne granice općine Bihać sa općinom Drvar s jedne strane i s druge strane prati državnu granicu BiH sa Hrvatskom. Unutar područja parka nalaze se naselja u kojima trenutno živi 2.000 stanovnika, uglavnom povratnika.

Nacionalni park Una najmlađe je zaštićeno područje u FBiH – proglašeno nacionalnim parkom 2008. godine, donošenjem Zakona o Nacionalnom parku Una. Područjem upravlja JP Nacionalni park Una, d.o.o. Bihać na čijem je čelu Amarildo Mulić, uime osnivača Federacije Bosne i Hercegovine, a putem Vlade FBiH i Ministarstva turizma i okoliša FBiH, a osnovano je 2009. godine.

Javno preduzeće obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promocije Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, a operativno je počelo sa radom u drugoj polovini 2011. godine.

Okosnicu vodenog bogatstva i sveukupnog života u Parku čine rijeke Una, Unac i rječica Krka na zapadnoj strani. NP Una predstavlja jedinstvenu prirodnu formu koju, osim hidrografije u kojoj dominira sedra, krase spoj tri klimatska područja, rijetki krški oblici, cijeli mozaik staništa, biljnog i životinjskog svijeta, uključujući i endemske vrste, te iznimno bogatu kulturno-historijsku baštinu što zajedno čini ovaj prostor unikatnom cjelinom. Jedinstvenost i jeste ono što zaista karakteriše ovo područje u odnosu na ostale slične lokacije. Možemo reći da postoji jedinstven odnos ljudi prema rijeci i prirodi, odnos koji ima porodični karakter, gdje je rijeka član svake porodice.

Koliko ste zadovoljni poslovanjem u tekućoj godini i da li je ostvaren rast u odnosu na prethodnu?

”NP Una kontinuirano od 2011. godine bilježi rast broja posjeta. Od 2.500 posjetitelja sa plaćenom ulaznicom u 2011. godini do 85.000 u 2017. godini. Iz godine u godinu bilježimo rast broja posjetitelja i svaka godina je bila rekordna. Očekujemo do kraja godine 100.000 posjetitelja, što iznosi povećanje oko 15 posto u odnosu na prethodnu godinu.”

Kakva je struktura vašeg radnog kadra?

”U NP Una trenutno radi 13 stalno zaposlenih, a u toku turističke sezone broj zaposlenih se povećava tako da u ovoj godini u periodu maj-novembar u JP NP Una je radilo oko 40 uposlenika. Struktura devet uposlenika VSS, a ostali koji su uglavnom zaposleni na određeni vremenski period imaju srednju stručnu spremu. Veliki broj zaposlenika sa SSS radi na poslovima nadzornika – čuvara prirode, recepcionera na ulazima u posjetilačke zone Parka i održavanju područja. Zaposlenici sa VSS rade u Upravi preduzeća i u Službi za razvoj, prodaju, turizam i marketing.”

Gdje je NP Una kada se poredi sa drugima?

”U odnosu na konkurentna zaštićena područja u regionu i Evropi možemo posebno istaknuti ljepotu, vrijednosti odnosno unikatnost rijeke Une po kojoj NP je dobio ime. U području NP Una pored izrazitih prirodnih-turističkih atrakcija, stvorili smo ambijent za primjenu određenih sportsko-rekreativnih i turističkih aktivnosti. Ono što bi u sveukupnoj turističkoj ponudi NP Una izdvojili posjetu vodopadu i istoimenoj PZ Štrbački buk, posjetu Milančevom buku u PZ Martin Brod, mogućnosti raftinga i kajaka na divljim vodama unutar područja NP, sportski ribolov, a posebno mušičarenje u ribolovnim revirima na rijekama Unac i Uni. Također bismo za sve ljubitelje prirode izdvojili mogućnosti cjelodnevnog aktivnog boravka u području Parka, upotrebom planinarskih biciklističkih staza, kao i posjetu starim gradovima i utvrdama od kojih izdvajamo srednjovjekovni grad Ostrovica iznad Kulen Vakufa. Izuzetnost cjelokupnom ambijentu NP Una daje bogata gastro i kulturna ponuda lokalnog stanovništva koje se sve više i iz godine u godine uključuje u turistički promet prodajom raznih proizvoda i usluga u području Parka, te NP Una postaje prepoznat kao perspektiva za razvoj ovog dijela BiH od strane lokalnog stanovništva.”

Koji su najčešći problemi sa kojima se susrećete u poslovanju?

”S obzirom na relativno kratak vremenski period od početka operativne uspostave NP i ustrojstva JP u našem poslovanju iz dana u dan se susrećemo sa mnogobrojnim problemima. Te probleme zajedno sa drugim institucijama i partnerima rješavamo na najbolji i prihvatljiviji način. Najveći problemi u području NP vezani su za nelegalne aktivnosti i nelegalno i neadekvatno korištenje prirodnih resursa u vidu nelegalnog izlova divljači, ribe i nelegalne sječe šume. Jačanjem Nadzorničke službe JP NP Una, kao i kroz sve bolju saradnju sa svim bitnim sudionica u uspostavi i razvoju NP Una i podizanjem sveukupne ekološke svijesti nakon sedam i po godina od početka operativnog rada NP Una ove vrste problema u posljednje vrijeme svedeni su na minimum.”

Možete li izdvojiti projekat na koji ste posebno ponosni?

”NP Una u ovom periodu implementirao je oko 30-ak projekata u području Parka, a oni su vezani za poboljšanje turističke infrastrukture, naučno-istraživački rad, održivi razvoj i podizanje sveukupne ekološke svijesti svih onih koji borave ili imaju određene interese od razvoja Parka. Posebno možemo izdvojiti projekat pod nazivom Divljina i život zvijeri NP Una, gdje smo se realizirajući ovaj projekat fokusirali na populaciju medvjeda u području Parka,a sa krajnjim ciljem identifikacije njihovih staništa, procjene broja jedinki unutar Parka i njegovim kontakt zonama, hvatanja jedinke, njene naučne obrade, označavanja sa GPS ogrlicom i praćenja kretanja  u periodu od dvije godine. Projekat je u svim fazama uspješno realiziran, uhvaćena su dva medvjeda koja su praćena u periodu od 2012-2015. godine. NP Una je prvi u BiH na ovakav način uhvatio, označio i pratio medvjeda, te za potrebe promocije i brendiranja našeg zaštićenog područja naši medvjedi LJUTOČ i BUK sigurno i slobodno žive i kreću se u području NP Una, a o njima brinu naši nadzornici-čuvari prirode.”

Kakvi su vam planovi u 2019. godini?

”Ono na čemu trenutno radimo je putna infrastruktura, te se nadamo da će konkretnih pomaka biti do kraja iduće godine. Radi se putnoj komunikaciji u najatraktivnijoj zoni, koja je ujedno i najposjećenija, a to je posjetilačka zona Štrbački buk, zatim završetak puta Kulen Vakuf – Martin Brod. Kroz ulaganja u infrastrukturu stvaramo uslove, odnosno ambijent za što bolju zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti. Vjerujemo da će se broj posjetitelja udvostručiti, a samim tim doći će do novih investicija u turističko-ugostiteljskom sektoru, zapošljavanje, izgradnja i na kraju na neki način  utjecati na zaustavljanje odlaska ljudi sa ovih prostora u Evropu i druge zemlje. Nastavit ćemo intenzivno promovirati sveukupnu turističku ponudu Parka i ovog dijela BiH, a poseban naglasak ćemo dati na adrenalinske oblike turizma. Povećanjem broja turista možemo se dobro pozicionirati na turističkoj mapi regiona i od toga ostvarivati benefite za razvoj cjelokupnog turističko-ugostiteljskog sektora. Naš cilj je da u naredne četiri godine NP Una postane jedna od pet najbitnijih i najposjećenijih ekoloških i turističkih destinacija u BiH.”

Šta vi kao menadžer tražite od kolega?

”Ono na čemu insistiram su posvećenost radu i izvršenju radnih zadataka, poštivanja radnih kolega i kolegijalnost, a posebno uvažavam prijedloge i podržavam samoinicijative”.

(Razgovarao: Alen MEHANOVIĆ)

Najnoviji tekstovi

Komentari (3)

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  1. Like

    Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

    Reply

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.