PROMO: Junuzović kopex – pouzdan partner i poželjan poslodavac

PROMO: Junuzović kopex – pouzdan partner i poželjan poslodavac

Kompanija Junuzović kopex osnovana je 1996. godine, a vremenom se isprofilirala u oblasti trgovine naftom i naftnim derivatima na veliko i malo, pružanju usluga transporta kao i pružanju usluga rada građevinskih mašina. Poslovanje kompanije prošireno je u smjeru pružanja usluga transporta 2014. godine kada Junuzović kopex postaje većinski vlasnik kompanije Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla i Litvatrans Banovići.

Vizija i misija poslovanja ista je od samog početka, a to je stalnim unapređivanjem poslovanja svakom kupcu pružiti najbolju vrijednost kroz kvalitet proizvoda i usluga, te zadovoljstvo kupovine. Junuzović kopex svojim poslovanjem nastoji biti na vrhu, kupcima pružiti više od njihovih očekivanja, zaposlenima biti poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner, te društveno odgovorno preduzeće. O poslovanju i ostvarenim rezultatima govorio je Semir Junuzović, direktor za razvoj ove kompanije.

Kakvi su poslovni rezultati kompanije u protekloj godini i koliki udjel držite na bh. tržištu?

”Poslovni rezultati kompanije Junuzović kopex su iz godine u godinu sve bolji. S obzirom na to da smo prisutni u više industrijskih grana, po poslovnim rezultatima iz više sektora, vodeća smo kompanija na području Tuzlanskog kantona, ali i BiH. U prilog tome ide i činjenica da smo svrstavani u 100 najvećih i to u više kategorija.”

Na koji način se vaša kompanija namjerava još bolje pozicionirati na bh. tržištu?

”Naša kompanija, kada su u pitanju dalji poslovni planovi i bolje pozicioniranje na tržištu, ide dalje putem kojim smo i krenuli. Nastavljamo ulagati u ljudske resurse, ambiciozno koračamo ka ostvarenju drugih poslovnih projekata koji su nam prioritet u narednom periodu, educiramo svoje uposlenike na način koji im omogućava dalje napredovanje i mogućnost usavršavanja. Iz prethodnih odgovora može se zaključiti da poslovni ciljevi koje smo zadali u svojim poslovnim planovima i više nego dobro doprinose našim poslovnim rezultatima koje bilježimo.”

Imate li definiranu strategiju društveno odgovornog poslovanja?

”Od samog osnivanja kompanije, pored ostvarenja poslovnih ciljeva, primarno smo orijentirani na brigu o sredini u kojoj djelujemo. Trudimo se da okolini iz zahvalnosti i društveno odgovornog načina poslovanja, vratimo dio onoga što nam i sama pruža. Iz tog razloga, 2017. godine osnovali smo ‘Fondaciju Junuzović’ koja ima za cilj da svojim djelovanjem doprinese razvoju i napretku zajednice kroz različite sfere djelovanja. Fondacija Junuzović u kontinuitetu provodi različite sponzorsko-donacijske aktivnosti kojima nastoji pružiti podršku i pomoć djeci, mladima, osobama s posebnim potrebama te sponzorsko-donacijske aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, zaštite okoliša i onima koji unapređuju položaj žena, samohranih majki, nezaposlenih žena te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima Fondacija djeluje.”

Šta je to što vas izdvaja u odnosu na konkurenciju?

”Tim, tim i samo tim. Zbog našeg specifičnog djelovanja u različitim industrijskim granama, spona koja sve to spaja su ljudi. Naše težnje su i dalje razvijati tim koji je spreman da odgovori zahtjevima novih izazova i projekata. Menadžment kompanije posebnu pažnju stavlja na jedan značajan aspekt, a to je motivacija uposlenika gdje rukovodioci kompanije i vlasnička struktura, koji pored svog osnovnog zadatka koje imaju u firmi, svakodnevno imaju i ulogu motivatora ostalim uposlenicima. Ljudski resursi, uposlenici i zajednički, timski rad je ono što nas pokreće i samo usklađivanje poslovanja i timskog rada može doprinjeti postizanju sjajnih poslovnih rezultata”.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.