Pet osobina dobrog PR menadžera

Pet osobina dobrog PR menadžera

Koje osobine čine dobrog PR menadžera i da li ih posjedujete? Ukoliko ste obrazovani i imate visoke komunikacijske vještine, možda je PR sfera u kojoj biste mogli da se pronađete. Navešćemo pet osnovnih karakteristika koje dobar PR menadžer treba da posjeduje.

  1. Jasnoća u izražavanju

Dobar PR menadžer je odličan pisac i govornik koji zna kako da plasira informacije o brendu u različitim medijima, na način da ta poruka stigne tačno do ciljne grupe kojoj se obraća. Međutim, nije dovoljno samo dobro napisati saopštenje ili tekst, važno je poznavati medijsku scenu i imati dobre odnose sa medijima. Jasno pisanje predstavlja i jasno razmišljanje, što dobar predstavnik odnosa sa javnošću uvijek mora da ima na umu kada odgovara na pitanja novinara. Sposobnost da preinači odgovor, imajući na umu ključnu poruku koju treba da prenese, vrlo je tražena i cijenjena.

  1. Iskrenost

PR, često pogrešno interpetiran kao “spin”, sastoji se u naglašavanju pozitivnih činjenica u vezi sa datom situacijom i predstavljanju problema, kompanije ili organizacije u pozitivnom svjetlu. To ne znači da treba da laže. Dobar PR menadžer nikada ne laže, štaviše on/ona pomaže klijentu da kaže istinu čak i kada nije tako prijatna.

  1. Temeljnost

Dobar PR menadžer temeljno obavlja svoj domaći zadatak i posjeduje zdravu dozu skepticizma. On/ona provjerava činjenice koje iznosi nekoliko puta, jer mora biti siguran u izvor informacija čak i kada dolaze od klijenta.

  1. Kreativnost

Dobar PR menadžer povezuje proizvod, ideju ili uslugu klijenta sa publikom do koje poruka treba da dođe. Native forma advertising-a je način da se kroz storytelling dođe do tačno određene ciljne grupe i obavijesti javnost o svrsishodnosti određenog projekta. Navešćemo primjer dobrog PR-a iz SAD-a.

Cilj kampanje je bio da se sakupe sredstva za restauraciju građevine, koja je od neprocjenjive vrijednosti za historiju i arhitekturu. Umjesto da akcenat stave na predivnu, staru vilu u Južnom Marylandu, neprocenjivi dragulj arhitekture kojem prijeti rušenje, PR menadžer je akcenat stavio na potomka vlasnika vile, koji je u vlasništvu imao robove i potomka roba koji je radio na tom imanju.

Obojica su učestvovala u pokušaju spasavanja vile od propadanja. Ovu informaciju su proslijedili novinaru New York Times-a, koji je u tekstu akcenat stavio na rasni problem, a ne arhitekturu, što je dovelo do pravljenja vodećeg priloga na 2 TV kanala. Te priče su privukle pažnju javnosti i obezbijedile podršku, ali i sredstva za očuvanje historijskog blaga za buduće generacije.

  1. Osvještenost

Dobar PR menadžer je svjestan da je informisanost o svjetskim tokovima, trenutnim tokovima  idogađajima u industriji u kojoj klijent posluje, od presudnog značaja za organizaciju posla. To podrazumijeva razumijevanje društvenih medija i njihovih implikacija. Posao PR-a je da pomogne klijentu da shvati kako se njihov posao uklapa u širi kontekst, tako da mogu efektivno da učestvuju u većim razgovorima koji se vode o njihovim problemima, temama i proizvodima.

Da li biste i vi mogli da budete dobar PR menadžer? Ukoliko mislite da imate « štofa » za PR, a ne znate dovoljno, onda učite od najboljih iz te oblasti!

Upišite LONDONSKU ŠKOLU ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU (LSPR), koja se održava subotama, od 16. marta do 13. aprila 2019. godine.

Cilj LSPR škole je da naučite i razumijete stratešku komunikaciju kojom možete da unaprijedite poslovanje i reputaciju svoje kompanije ili brenda.

Petosedmični program osmišljen je tako da se polaznici upoznaju sa svim važnim segmentima odnosa s javnošću. Šta sve nudi LSPR program pročitajte OVDJE.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.