Vladimir Kapor d.o.o. je nosilac i pokretač novih trendova

Vladimir Kapor d.o.o. je nosilac i pokretač novih trendova

Vladimir Kapor d.o.o. je kompanija osnovana krajem 2016. godine u Istočnom Sarajevu. Preduzeće je podijeljeno u dva bazična diviziona: trgovački i uslužni. Trgovački divizion bavi se uvozom i izvoznom raznih vrsta roba, a uslužni divizion pružanjem usluga iz oblasti logistike i konsaltinga.

Iz ove kompanije ističu kao žele postati spona domaćih privrednika i ino okruženja, a kako je osnovni cilj ići naprijed i ukorak s vremenom, te biti nosilac i pokretač novih trendova. Na čelu kompanije nalazi se Vladimir Kapor, koji nam je otkrio kako zaposlenici predstavljaju njihovu osnovnu vrijednost i najveći kapital, a ugodno i prijatno radno okruženje sa perspektivnim planom karijere prioritet je menadžmenta.

”Kada je u pitanju izvoz – u fokusu je drvo, a prioritet su kinesko i arapsko tržište. Na polju uvoza najviše smo fokusirani na freon za klime i autoklime. Što se tiče logistike – otvorili smo terminal za manipulaciju brodskim kontejnerima na željeznicama u Banjoj Luci. Naš zadatak je da klijentima vozom osiguramo prevoz brodskih kontejnera, te kasniji pretovar i isporuku do skladišta. Konstaling je kombinacija ove tri prethodne aktivnosti, a u vidu savjetovanja drugih preduzeća kako da uvezu i izvezu, a radimo organizaciju transportnog i logističkog lanca za nabavku nekih drugih stvari. Također, u manjoj mjeri bavimo se marketingom i finansijskim uslugama”, rekao je Kapor.

Poslovni rezultati u 2018. zadovoljili su apetite menadžmenta kompanije, a Kapor nam je otkrio kako je profit bio na nivou poslovanja iz prethodne godine.

”Prihode smo smanjili, ali smo bolje rasporedili sve ostalo, tako da smo sa manje ulaganja dobili bolji rezultat. Napredovali su, povećali broj zaposlenika, otvorili poslovnicu u Banjoj Luci, a smatram kako će plodovi rada u 2018. rezultate pokazati u 2019. godini”, istaknuo je vlasnik i direktor kompanije.

Koje su najveće vrijednosti kompanije?

”Naš moto je kvalitet, iskrenost i odgovornost. Sve nastojimo uraditi na vrhunski način kada je u pitanju kvalitet, kako bismo otklonili mogućnost da se neko požali na naše usluge i proizvode. Iskreni smo prema kupcima, dobavljačima i državi, kako bi svi uvijek imali prave i tačne informacije, te da nikad nisu na ledu i da ne znaju šta će se desiti. Odgovorni smo prema zajednici i okolini, trudimo se biti firma za primjer i kada smo u mogućnosti uvijek pomažemo humanitarne akcije, učestvujemo na seminarima, studentima prenosimo naša znanja…”

Sa kojim preprekama se suočavate?

”Najveći problemi su sa finansiranjem i na tom polju potrebna nam je podrška u smislu kreditiranja, plasmana… To bi nam omogućilo da premostimo jaz koji postoji između perioda nabavke do procesa plaćanja. To je problem koji imamo s bankama bez obzira na ispravnost poslovnog plana, a tu su i administrativne prepreke. Međutim, one nisu toliko značajne ukoliko se prilagodite, ali svakako da bi vlast trebala da povede računa o brzini rješavanja administrativnih operacija, te o zaštiti domaće proizvodnje kako bismo gradili naš izvozni potencijal.”

Šta za vas znači biti pouzdan poslovni partner?

”Pouzdanost znači da ljudi koji rade sa mnom mogu biti sigurni u ono što smo dogovorili, a dobavljači sigurni u naplatu, te u prosperitet poslovanja sa našom kompanijom”.

(Razgovarao: Alen MEHANOVIĆ)

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.