Novosti

Postavljeno upozorenje na šest javnih česmi u Sarajevu zbog neispravnosti vode


Općina Stari Grad postavila je table sa upozorenjem na šest javnih česmi na kojima voda nije zdravstveno ispravna.

Radi se o česmama na lokacijama Grličića brdo br. 2 kod džamije, Grličića brdo kod mezarja, Sedrenik b.b. preko puta broja 53, Sagrdžije br. 2 kod džamije, Zmajevac bb i Vrbanjuša 84 kod džamije, saopćeno je iz KJKP Vodovod i kanalizacija.

Česme su priključene na sistem javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, a upozorenje je postavljeno na osnovu analize uzoraka vode koje je izvršio Zavod za javno zdravstvo KS i odnosi se isključivo na ispravnost unutrašnjih instalacija na javnim česmama, a ne na kvalitet vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja.

Nadležne službe KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, zajedno s predstavnikom Općine Stari Grad, uzele su uzorke s javnih česmi i dodatne uzorke u susjednim objektima.

U laboratoriji ViK-a izvršene su analize fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara kvaliteta vode i dobiveni rezultati potvrđuju ispravnost vode u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

S obzirom da je održavanje javnih česmi u nadležnosti Općine, VIK očekuje da nadležne općinske službe organizuju ponovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode na javnim česmama, koje će provesti Zavod za javno zdravstvo KS.

VIK napominje te da je u svrhu dobivanja pouzdanih podataka potrebno ponoviti analize kvaliteta vode na javnim česmama.