OKI upravitelj d.o.o. Sarajevo ostvario rast od 3,5 posto

OKI upravitelj d.o.o. Sarajevo ostvario rast od 3,5 posto

OKI upravitelj d.o.o. Sarajevo koji je dobitnik brojnih priznanja i koji je rangiran među 659 brzorastućih kompanija u BiH na osnovu sveohuhvatne analize i rangiranja domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta, u prvoj polovini 2019. godine ostvario je rast od 3,5 posto što je u skladu sa njihovim planom za ovu godinu, a ova kompanija zadržala je i status bonitetne pouzdanosti.

Direktor OKI upravitelj Senad Krajina kazao je da su planirali da ukupan rast u 2019. godini iznosi sedam posto.

OKI upravitelj osnovan je 2003. godine i posjeduje odgovarajući certifikat (odobrenje za rad) izdat od nadležnog kantonalnog organa, za obavljanje registrovane djelatnosti, a trenutno zapošljava 136 radnika.

Krajina je kazao da su zbog povećanog obima posla zaposlili u ovoj godini dodatnih 17 radnika.

Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata i troškova, posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru održavanja higijene.

Preko 90 posto poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da je preko 39.300 etažnih vlasnika povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta.

“U prvih šest mjeseci 2019. godine taj broj je porastao za 1.500 etažnih vlasnika. Trenutno smo vodeća firma u ovoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo, sa učešćem na tržištu od preko 35 posto”, kazao je Krajina.

Istaknuo je da su pored njihove osnovne djelatnosti – održavanja zajedničkih dijelova zgrada, vršili radove/usluge za preko 170 pravnih lica.

Za korisnike usluga obezbjeđena je i mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to u poslovnicama OKI upravitelja na adresama: Želimira Vidovića Kelija 5 (Dobrinja), Ćemaluša 6 (Centar), u poslovnicama Union banke na adresama: Hamdije Kreševljakovića 19 (Centar), Ferhadija 15 (Stari Grad), Topal Osman Paše 26 (Grbavica), Trg solidarnosti 13 (Alipašino polje), Rustempašina bb (Ilidža).

Pogodnosti koje nudi OKI upravitelj su kreditiranje u visini do tri mjesečna zaduženja ulaza u zavisnosti od procenta naplate i mjesečnog zaduženja ulaza, te uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.

Također, OKI upravitelj nudi mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.

“Pogodnosti koje nudimo našim klijentima su plaćanje na rate, kao i mogućnost izvršavanja radova kada etažni vlasnici nemaju sredstava, u zavisnost od potencijala ulaza i procenta naplate. Posebno bitna pogodnost za etažne vlasnike je što posjedujemo dežuru koja im je, u slučaju hitnih intervencija, na raspologanju 24 sata dnevno”, kazao je Krajina.

OKI upravitelj u narednom period planira uvesti određene inovacije u svom poslovanju.

“Planiramo unaprijediti kvalitet naših usluga kroz usavršavanje naših radnika, kao i kroz dodatnu nabavku modernih alata i mašina. Također, planiramo etažnim vlasnicima olakšati način plaćanja kroz uvođenje tzv. Click Pay načina plaćanja, kao i proširenje mogućnosti plaćanja bez provizije (povećanje broja lokacija)”, kazao je Krajina.

Istaknuo je da će u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim rastom.

“U narednom period imamo u planu, da zadržimo vodeću poziciju u ovoj djetalnosti, unaprijedimo kvalitet usluga, te dodatno zapošljavanje”, kazao je Krajina.

OKI upravitelj dobio je Bonitetni status “Kontinuitet pouzdanosti”, kojim je Društvo po treći put zaredom svrstano u sami vrh bonitetno pouzdanih kompanija u Bosni i Hercegovini, čime se potvrđuje natprosječna uspješnost i finansijska pouzdanost OKI upravitelja na području Bosne i Hercegovine.

Krajina je kazao da je priznanje za bonitetno puzdanu kompaniju potvrda njihovog kontinuiranog kvalitetnog rada.

“Ovo priznanje nam je bitno jer njime dokazujemo i etažnim vlasnicima, kao i poslovnim partnerima da sarađuju sa pouzdanom kompanijom”, kazao je Krajina.

Piše: A.M

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.