Kako dalje nakon požara u kompaniji? Ključ u bravu ili postoji rješenje?

Kako dalje nakon požara u kompaniji? Ključ u bravu ili postoji rješenje?

Požar koji uništi vaš poslovni prostor ili radionicu će, pored direktne, uzrokovati i značajnu indirektnu štetu, sprečavajući vas da nastavite raditi i proizvoditi.

Zato iz Triglav Osiguranja d.d. preporučuju da uz osiguranje od posljedica požara, ugovorite i osiguranje zastoja u radu uslijed požara. Ovo osiguranje štiti osiguranika od učinaka materijalne štete na njegovo poslovanje. Osiguranjem zastoja u poslovanju, osiguranje vam pomaže da budete u istom finansijskom položaju kao i da nije došlo do prekida poslovanja. Pokriva fiksne troškove poslovanja (troškovi usluga, amortizacija, troškovi rada te ostali troškovi) za razdoblje u kojem preduzeće zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati.

Iz Triglav Osiguranja d.d. ističu da je izuzetno važno raditi na edukaciji i podizanju svijesti o važnosti osiguranja. A kako najbolje objasniti prednosti nego na konkretnom primjeru kako neizvjesni finansijski izdatak pretvoriti u fiksni trošak, odnosno premiju osiguranja i na taj način zaštititi poslovanje i kompaniju od mogućih neizvjesnih finansijskih troškova koji mogu znatno opteretiti poslovanje, a koji se ne mogu ugraditi u poslovna planiranja, kao što mogu premije osiguranja kao fiksni trošak.

“Osnovna djelatnost naše kompanija je proizvodnja fleksibilne ambalaže, polietilenske folije i štampanih proizvoda. Materijali koji se koriste u procesu proizvodnje su uglavnom lako zapaljivi. S obzirom na navedeno, kompanija je od samog početka poslovanja imala ugovoreno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti. Međutim, smatrali smo da samo osiguranje imovine od požara nije dovoljno pokriće jer u slučaju požara osim direktne materijalne štete imali bismo neminovno i posrednu štetu koja bi mogla čak biti i veća od materijalne jer se radi o proizvodnim mašinama i opremi čiji se servis ili zamjena ne može realizovati u kratkom roku, a što bi zbog čvrstih ugovora i rokova s klijentima s druge strane zasigurno dovelo do gubitka poslova i klijenata, a u konačnici do smanjenja prihoda i dobiti. Bez obzira na zastoj, u ovakvim situacijama tekući troškovi kao što su zakup, plate, porezi, amortizacija, troškovi revizije, bankarske provizije i kamate i svi ostali fiksni troškovi dolaze na naplatu dok kompanija s druge strane ne generiše prihod ili je prihod umanjen. Brz oporavak i nastavak proizvodnje je u ovakvim slučajevima odlučujući za održavanje poslovanja i opstanak kompanije. Tražeći rješenje dobili smo ponudu našeg dugogodišnjeg partnera Triglav Osiguranja d.d. za osiguranje različitih finansijskih gubitaka kroz što smo ugovorili i pokriće troškova poslovanja u vrijeme kada kompanija zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati ili kada zbog nastanka osiguranog slučaja ne može realizovati dio prihoda i dobiti”, rekao je Jasmin Muminović, direktor Unioninvestplastika d.d.

Ova kompanija je prije pet godina iskoristila pogodnosti koje im je donijela saradnja sa Triglav Osiguranjem i na vlastitom primjeru osjetili su sve prednosti koje nudi ova vrsta osiguranja.

”Početkom 2014. godine došlo je do požara u proizvodnom pogonu prilikom kojeg je nastala šteta na opremi, repromaterijalu i samom objektu. Na svu sreću, imali smo ugovorenu i policu za osiguranje finansijskih gubitaka što se pokazalo od presudnog značaja za saniranje štete i oporavak kompanije. Nastala šteta na proizvodnoj opremi, repromaterijalima i objektima iznosila je nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. Pored direktne štete od požara, imali smo i štetu zbog obustave proizvodnje koja je trajala nekoliko mjeseci jer smo morali nabavljati i instalirati novu opemu tako da je šteta po ovom osnovu bila i veća od direktne štete. Moram naglasiti da je u konačnici sve riješeno na najbolji mogući način i nadoknađena nam je šteta nastala kao posljedica zastoja u radu uslijed požara. Isplaćeni iznos Triglav osiguranja d.d. pomogao nam je da saniramo nastale gubitke u periodu zastoja i nastavimo sa poslovanjem. Svakako bih savjetovao svim kompanijama da osiguraju svoje poslovanje od finansijskih gubitaka jer samo osiguranje imovine od požara, provala, loma i ostalih opasnosti nije dovoljno”, zaključio je Muminović.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.