Naslovnica Dešavanja Muka zvana dobivanje građevinske dozvole u BiH: Naoružati se strpljenjem, pripremiti hrpu...

Muka zvana dobivanje građevinske dozvole u BiH: Naoružati se strpljenjem, pripremiti hrpu novca i 196 dana obilaziti šaltere

Zakonska regulativa gradnje je od veoma bitnog značaja za poslovanje firmi. Mora biti efikasna kako bi se izbjegla pretjerana ograničenja što je veoma značajno u svakoj ekonomiji. Ukoliko se u kombinaciji sa krutim građevinskim propisima troši mnogo vremena i novca, mnogi investitori bi se mogli povući. Tamo gdje postoji lakši postupak dobivanja građevinskih dozvola, jednostavnost i niži troškovi, postoje i veći interesi za investicijama.

Prema podacima Lakoće poslovanja za 2019., pribavljanje građevinskih dozvola u BiH zahtijeva 16 postupka, traje 193 dana i troškovi iznose 16,3% vrijednosti objekta.

U globalnom smislu Bosna i Hercegovina je rangirana na 166 mjestu od 190 ekonomija po lakoći dobivanja građevinske dozvole.

“Jedino kvalitetni propisi, jednostavni i dostupni svima zadovoljavaju standarde. Dosljedna i transparentna pravila, efikasne procedure i adekvatna raspodjela resursa su veoma važni u djelatnostima u kojim se zahtijeva sigurnost. Građevinska djelatnost je jedna od njih”, navedeno je u izvještaju.

U nastojanju da se osigura sigurnost objekta uz razumne troškove, vlade širom svijeta su radile na poboljšanju regulative dobivanja građevinskih dozvola.

Posmatrajući period od 2011. godine do danas, napredak u ovoj oblasti zabilježen je samo u 2012. godini.

BiH je, naime, olakšala dobivanje građevinskih dozvola potpunom digitalizacijom i rekonstrukcijom zemljišno-knjižnog ureda i katastra.

Lakoća poslovanja prati procedure, vrijeme i troškove neophodne kako bi preduzeće dobilo sve potrebne dozvole za izgradnju jednostavnog objekta i izvršilo uknjižbu imovine kako bi se ona mogla koristiti ili prenositi na druga lica.

Rang lakoće dobivanja građevinske dozvole je prosjek svih komponenti ovog pokazatelja: procedura, vremena i troškova.

Ukupan rezultat i rang lakoće dobivanja građevinske dozvole, obuhvatio je i pokazatelj kontrole kvaliteta izgradnje.

Da bi se podaci mogli porediti sa drugim zemljama, Lakoća poslovanja koristi nekoliko pretpostavki vezanih za preduzeće i objekat, uključujući i komunalne priključke.

Pokazatelji prikazani za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju skup specifičnih procedura i postupaka koji se moraju završiti kako bi se legalno izgradio poslovni objekat.

Oni su napravljeni u saradnji sa licenciranim građevinskim stručnjacima, uključujući arhitekte, pravnicima specijaliziranim za građevinsku regulativu, građevinskim firmama, komunalnim preduzećima i drugima stručnjacima koji se bave izgradnjom objekata.

U sljedećoj tabeli detaljno sU predstavljene sve procedure sa potrebnim vremenom i troškovima (procjenjena vrijednost izgradnje objekta od 449.906,5 KM u Sarajevu):

 

(Piše: Benamin TURKOVIĆ)