Članovi VSI-a do sada su u BiH investirali više od 9 milijardi KM

Članovi VSI-a do sada su u BiH investirali više od 9 milijardi KM

Vijeće stranih investitora (VSI)/Foreign Investors Council (FIC) je najznačajnija neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese investitora u Bosni i Hercegovini.

VSI je osnovan 2006. godine sa ciljem zagovaranja poboljšanja investicionog i poslovnog okruženja u BiH za opštu dobrobit budućeg ekonomskog razvoja te uspostavljanja komunikacije i saradnje između stranih investitora i vlasti u BiH.

Misija VSI-a je da bude jedinstven glas investitora prisutnih u BiH, te da pruži praktičnu podršku svim investitorima i promoviše dobre poslovne prakse kompanija.

Unapređenje investicione klime

VSI trenutno okuplja više od 70 stranih i domaćih kompanija koji dolaze iz različitih sektora privrede, od metalske industrije, rudarstva, građevinarstva, preko pravnih i finansijskih usluga, do sektora energije, trgovine, bankarstva, telekomunikacija, proizvodnje hrane i pića i mnogih drugih.

Članovi VSI-a do sada su u BiH investirali više od 9 milijardi KM i zapošljavaju više od 20.000 bh. građana.

“Kroz našu misiju zagovaramo unaprjeđenje investicione klime i sveukupnog poslovnog okruženja u BiH, za opštu dobrobit budućeg ekonomskog razvoja”, kazali su iz Vijeća stranih investitora

VSI afirmiše dobre prakse stranih kompanija te, u okviru toga, nudi rješenja vlastima u BiH kako bi se prevazišle prepreke na koje strani investitori u BiH nailaze u svom poslovanju.

Kroz svoje usluge VSI pruža praktičnu podršku svim investitorima i nastoji da poboljša status stranih ali i domaćih investitora i što više približi svjetske ekonomske trendove bosanskohercegovačkoj poslovnoj zajednici.

VSI je asocijacija koja djeluje kao jedinstven glas stranih investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da unaprijedi komunikaciju i saradnju između poslovne zajednice i vlasti u BiH kako bi se nadvladale barijere u poslovanju.

Jedan od njihovih suštinskih ciljeva jeste da zajedno sa predstavnicima vlasti definišu konkretne provodljive mjere za uspostavljanje normativnog i institucionalnog okvira koji će kreirati optimalni investicioni ambijent u kojem se omogućava transparentno poslovanje i dodatno investiranje koje će osigurati snažan rast ekonomije i bolji standard građana BiH.

Poslovni barometar

Kako bi ostvario svoju misiju, VSI periodično izdaje publikaciju ,,Bijela knjiga” koja je produkt njihovih članica/kompanija i koja na jednom mjestu nudi konkretna rješenja zakonskih i proceduralnih prepreka sa kojima su suočeni investitori u BiH kako bi ih resorna ministarstva i druge nadležne institucije mogle razmatrati i na taj način zajednički doprinijeti da cjelokupni poslovni ambijent u BiH bude što prihvatljiviji i pogodniji za poslovanje.

Njihova druga publikacija ,”Poslovni barometar” odražava stav o sveukupnom zadovoljstvu investitora poslovnim ambijentom, reinvestiranju i novim planovima za ulaganja.

Publikacija se koristi za unapređenje položaja i zahtjeva investitora prema bh. institucijama, sa ciljem poboljšanja regulatornog okvira, efikasnosti državne uprave i političkih odluka radi jačanja pozicije aktuelnih investicija i podsticanja novih.

Posebno su ponosni na svakodnevni rast tzv. VSI mreže partnera koju, pored državnih i entitetskih institucija, čine i međunarodne organizacije, strane ambasade u BiH, privredne komore, regionalne VSI kancelarije te druge nevladine organizacije i udruženja, čiji su ciljevi isti ili slični njihovim, a putem koje razmjenjuju znanja, iskustva te pomažu poduzetnicima u BiH.

Postojanje asocijacije poput Vijeća stranih investitora u BiH jasno ukazuje da su investitori uprkos postojećim barijerama uočili brojne mogućnosti za razvoj svog poslovanja u BiH zahvaljujući potencijalima sa kojima BiH raspolaže.

Stoga će njihove aktivnosti kao i u proteklih 13 godina biti i dalje fokusirane na stvaranje boljih uslova za poslovanje i pružanje podrške svim stranim i domaćim investitorima.

Otklanjanje barijera

Kontinuiranim aktivnostima na otklanjanju i identifikovanju barijera ključnih za dalji razvoj privrede i poticaj investicija kroz pružanje podrške reformama, VSI se pozicionirao kao legitimni predstavnik stranih investitora u BiH i glavni partner i sagovornik predstavnicima vlasti i koordinator zagovaranja i iniciranja promjena za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija.

Najnoviji tekstovi

Top TEKSTOVI

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.