Višestruke otkupne kompenzacije – Kako do novca bez narušavanja poslovnih odnosa?

Višestruke otkupne kompenzacije – Kako do novca bez narušavanja poslovnih odnosa?

U teoriji jedna od najčešćih i najjednostavnijih definicija multilateralne kompenzacije jeste da je to kompenzacija u kojoj učestvuje više pravnih lica, odnosno, u kojoj faktički broj učesnika kompenzacije nije ograničen.

S obzirom na to da je kompenzacija i jedan od zakonom definisanih načina prestanka postojanja obaveze, ne treba da čudi što veliki broj pravnih lica u BiH poseže za ovakvim rješenjem, pogotovo kad zbog nepostojanja sredstava bude dovedena u pitanje likvidnost pravnog lica.

Pravna lica ovakav vid kompenzacija rade i sami, dok se sve veći broj odlučuje na posrednika koji je specijaliziran za sklapanje kompenzacionih lanaca i koji može na jednostavan način doći do finansijera.

Agencija Inkasso pruža ovaj vid usluge i sarađuje sa mnogim pravnim licima u BiH.

 

S obzirom na to da se radi o finansijskoj kompenzaciji, za svaku pojedinu kompenzaciju je potrebno pronaći odgovarajućeg finansijera, odnosno pravno lice koje ima potrebna sredstva, a u praksi je to najčešće neki od tržnih centara.

Agencija Inkasso ima potpisane ugovore o saradnji sa vodećim tržnim centrima gdje su definisani uslovi za finansiranje kompenzacija.

Inkasso sklapa kompenzacioni lanac i kontaktira potencijalne učesnike.

Kada su učesnici i iznosi za kompenzaciju usaglašeni, Inkasso prikuplja potpise učesnika.

Nakon što su potpisi prikupljeni, Inkasso izdaje knjižno odobrenje finansijeru, odnosno tržnom centru. Tržni centar ostvaruje dodatni rabat finansiranjem ove vrste kompenzacije, a učesnici raksnjižavaju svoje obaveze.

Tržni centar vrši isplatu prema agenciji, a agencija nakon izdavanja zbrojnog računa doznačuje sredstva pokretaču. Jedini
trošak ima pokretač kompenzacije koji svoj novac dobija na račun umanjen za iznos provizije, naravno, kad je cijeli proces uspješno okončan.

U ovom slučaju se u pravom smisli riječi radi o win-win poziciji, jer je svaka kompenzacija prvenstveno dobrovoljna i ne narušava međusobne odnose učesnika. Jedna od prednosti korištenja ove usluge je i kratak rok koji iznosi 20 dana od momenta okončanja, odnosno potpisa svih učesnika.

Učesnici u kompenzaciji ne obavljaju nikakve administrativne poslove, jer sve to radi agencija u njihove ime.

Logično pitanje koje se nameće jeste koliko iznosi provizija, odnosno koji je mogući trošak koji pokretač može imati. Provizija, zavisno od iznosa na koji se kompenzacija pokreće, iznosi šest do maksimalnih 10 posto.

Ono što je svakako potrebno napomenuti jeste da prema važećim zakonskim propisima blokirane firme ne smiju potpisivati kompenzacije, što će Inkasso prilikom analize svakog potraživanja koje se dostavlja na rad svakako provjeriti.

S obzirom na to da se često dešava da se miješaju pojmovi otkupa i višestruke otkupne kompenzacije, smatramo potrebno pojasniti i ovu razliku.

Naime, otkupom potraživanja otkupitelj mora odmah imati sredstva koja su mu potrebna za otkup i izvršiti plaćanje otkupne cijene koja često iznosi i do 80 posto vrijednosti otkupljenog potraživanja te time otkupitelj postaje i njegov vlasnik.

Ovdje se zapravo radi o cesiji u kojoj je dužnik dužan obavezu ispuniti prema novom povjeritelju, odnosno otkupitelju.

VOK se upravo u ovom bitno razlikuje od otkupa jer kod VOK-a nema početnih troškova.

„Višestruke otkupne kompenzacije, kao alat za naplatu potraživanja, koristimo još od 2013. godine. Na ovaj način uspijevamo održavati pozitivnu likvidnost društva i koristimo ova sredstva za plaćanje naših obaveza, jer je naš posao jednostavno takav da nam trebaju operativna sredstva. Na ovaj način nismo primorani da čekamo duge rokove dospijeća koje imamo kod pojedinih kupaca”, rekao je Sead Memić iz kompanije Sinhron d. o. o. Sarajevo.

Više informacija o VOK-u možete dobiti na: http://www.inkasso.ba/vok/

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.