Novosti

EU osniva ‘policiju’ za suzbijanje pranja novca


Evropska unija (EU) planira da ustanovi centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca, nakon što je niz skandala ukazao na slabosti Evrope u sprječavanju funkcionisanja takvog kapitala kroz njene banke.

“Očekuje se da će ministri finansija službeno ovlastiti Evropsku komisiju (EK) da sačini preporuke za novo nezavisno izvršno tijelo s direktnim ovlaštenjima”, navodi se u nacrtu izjave koja bi trebalo da bude odobrena na sastanku u decembru.

Misija tijela je da bude policijska finansijska institucija u skladu s pravilima EU o dubinskoj provjeri kupaca i drugim garancijama.

Najglasnije u zagovaranju novog tijela, kako bi se izbjegle nove krize, su Francuska i Holandija.

Evropu je pogodilo nekoliko skandala od kojih je najveće otkriveno pranje ruskog novca s Danske bankom u iznosu od 30 milijardi EUR.