RAK će unaprijediti pristupačnost IKT tehnologija osobama sa invaliditetom

RAK će unaprijediti pristupačnost IKT tehnologija osobama sa invaliditetom

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) se pridružuje obilježavanju 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, sa temom “Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba sa invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Rezultati RAK Analize dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini pokazali su da su programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno malo zastupljeni.

„Regulatorna agencija za komunikacije će nastaviti da provodi aktivnosti u vezi sa unaprjeđenjem pristupačnosti IKT tehnologija i usluga osobama sa invaliditetom, kako bi ovi poražavajući rezultati konačno bili prevaziđeni“, ističe Predrag Kovač, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3 1992. godine, 03. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.