Dalipagić – Baron: Osnivanje Prometne zajednice preduvjet za privredni rast

Dalipagić – Baron: Osnivanje Prometne zajednice preduvjet za privredni rast

U prostorijama Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine zamjenik ministra Saša Dalipagić održao radni sastanak s privremenim direktorom Prometne zajednice Alainom Baronom.

Nakon sastanka, direktor Baron je održao prezentaciju o prioritetima rada Sekretarijata Prometne zajednice.

Prezentaciji su bili prisutni predstavnici entitetskih ministarstava i javnih preduzeća nadležnih za cestovni, željeznički i zračni promet.

Kako je istaknuo zamjenik Dalipagić, osnivanje Prometne zajednice je veliki korak za integraciju prometnih tržišta na zapadnom Balkanu i ključan preduvjet za privredni rast i kreiranje novih poslova koji će donijeti jasne dobitke za privredu regije i njene građane.

Njen primarni cilj je otvaranje prometnog tržišta Evropske unije zemljama zapadnog Balkana prije njihovog ulaska u Uniju.

Ulazak u Prometnu zajednicu predstavlja veliki dobitak za Bosnu i Hercegovinu, jer se na taj način približavamo evropskim pravilima, propisima i standardima.

„Prometna zajednica treba se temeljiti na progresivnoj integraciji prometnih tržišta stranaka potpisnica iz jugoistočne Evrope u prometno tržište EU na temelju relevantne pravne stečevine, uključujući oblasti tehničkih standarda, interoperabilnosti, sigurnosti, upravljanjа prometom, društvene politike, javnih nabava i okoliša, za sve vidove prometa. Provedba Sporazuma o osnivanju Prometne zajednice poboljšat će svakodnevni život građana, povećati sigurnost prometa i pojednostaviti granične procedure“, naglasio je zamjenik Dalipagić.

Bosna i Hercegovina aktivno sudjeluje u radu Upravnog odbora Prometne zajednice, Radne skupine za olakšice u prometu, Radne skupine za sigurnost cestovnog prometa i Radne skupine za željeznički promet.

U toku su aktivnosti i jačaju se strukture za uspostavu RSA/RSI-a, upravljanje i održavanje infrastrukture, baze podataka o prometnim nezgodama, otpornosti na klimatske promjene te niz drugih aktivnosti.

„Od posebnog značaja za BiH je Koridor 5c, kao i potpora usvajanju zakonodavstva Evropske unije u zemljama regije. Jedan od ciljeva današnjeg sastanka je bolje međusobno razumijevanje i prikupljanje informacija o potrebama Bosne i Hercegovine u ovom procesu te pomoći koju Prometna zajednica u tome može pružiti“, istaknuo je privremeni direktor Baron.

Fokus razgovora bio je na svim segmentima Ugovora, kao i obvezama koje imaju nadležna tijela u BiH sukladno odgovarajućim aneksima i protokolu koji se odnosi na našu zemlju, uključujući mape indikativnog proširenja TEN-T mreže na zapadni Balkan.

Kada je u pitanju proširenje sveobuhvatne TNT mreže, zamjenik ministra je kandidirao za indikativnu mrežu i sljedeće: brzu cestu Mostar – Široki Brijeg – Grude i dalje prema Splitu, Jadransko-jonsku autocestu, prugu Čapljina – Nikšić, Unsku prugu i zračne luke Tuzla i Mostar.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.