GeoAVAS d.o.o. Sarajevo bilježi konstantan rast praćen usavršavanjem i širenjem djelatnosti

GeoAVAS d.o.o. Sarajevo bilježi konstantan rast praćen usavršavanjem i širenjem djelatnosti

GeoAVAS je privatno preduzeće ograničene odgovornosti sa sjedištem u Sarajevu koje egzistira od 2014. godine. Od osnivanja do danas, preduzeće bilježi konstantan rast praćen usavršavanjem i širenjem djelatnosti, što je imalo za posljedicu da GeoAVAS izraste u respektabilno preduzeće koje učestvuje u mnogim ozbiljnim projektima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

„Posljednjih godina posebno ističemo razvoj i širenje djelatnosti na poslovima bušenja dubokih geoloških bušotina za rudarstvo i istraživanje metaličnih mineralnih sirovina. Zadovoljan sam razvojem i rastom preduzeća od osnivanja do danas. Za nas je prethodna 2019. godina bila do sada najuspješnija i apsolutno smo ostvarili i nadmašili sve poslovne ciljeve za taj period“, kaže na početku razgovora direktor kompanije GeoAVAS Semir Ahmetspahić.

GeoAVAS nudi usluge projektovanja, izvođenja, nadzora i konsaltinga iz oblasti geologije i geotehnike. Preduzeće je specijalizirano za različite poslove iz oblasti geologije, geoloških istraživanja, izvođenja istražnog bušenja, geotehničkih i specijalnih građevinskih radova iz oblasti geotehnike, arheoloških istraživanja te izrade studijske i projektne dokumentacije za navedene oblasti.

„Pružamo većinu usluga iz navedenih oblasti s posebnim akcentom na istražno geološko bušenje u svrhu istraživanja mineralnih sirovina, te geotehnička i geomehanička istraživanja za sve potrebe građevinarstva. Svakako pratimo i svjetske standarde iz navedenih oblasti jer su isti involvirani u Zakone i Pravilnike za geologiju i geotehniku Bosne i Hercegovine“, kaže Ahmetspahić.

Prostora za napredovanje i poboljšanje uvijek ima, kažu iz GeoAVAS-a, te na tome konstantno rade još od osnivanja ove, sada vrlo uspješne, kompanije.

„S obzirom na to da je u BiH trend izgradnje prije svega putne infrastrukture, zatim elektroenergetskog sektora kao i ekspanzija stanogradnje, usluge iz domena geoloških i geotehničkih istraživanja i elaboracije su temelj za sve tipove projektovanja, pa je u tom smislu BiH plodno tlo za te djelatnosti.“

GeoAVAS je prepoznata kao brzorastuća kompanija, na što su jako ponosni. Ključ njihovog uspjeha, kažu, mogu vezati za nekoliko bitnih faktora kao što su predanost, motivacija zaposlenika i pravovremena ulaganja u razvoj.

„Prilike koje su nam ukazane kroz nove poslove i mogućnost razvoja poslovanja do sada nismo propustili i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Naš glavni cilj u tekućoj godini je da održimo kontinuitet poslovanja uz nastavak nadogradnje postojećih djelatnosti, nastavkom investiranja u modernizaciju opreme, poboljšavanja uslova za rad zaposlenicima i pridobijanje novih investitora kojima ćemo ponuditi naše usluge“, zaključuje Ahmetspahić.

Piše: Samila IVKOVIĆ

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.