Skupština KS Vladi i svim kantonalnim javnim subjektima zabranila nova upošljavanja

Skupština KS Vladi i svim kantonalnim javnim subjektima zabranila nova upošljavanja

Na osnovu danas usvojene incijative zastupnice Jasmine Bišćević Tokić, Skupština KS je usvojila zaključak kojim se Vladi KS i resornim ministarstvima zabranjuje davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave KS, zavodima direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač KS te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50 posto ukupnog kapitala.

Skupština je obavezala gore navedene javne subjekte da ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijeme u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobivenim saglasnostima nadležnih organa.

Istim javnim subjektima se zabranjuje donošenje novih ili izmjena i dopuna postojećih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili drugih akata kojima se regulišu pitanja sistematizacije radnih mjesta.

Takođe su zabranjena interna premještanja zaposlenika unutar ustanova, preduzeća, organa uprave i ministarstava.

Vlada KS, nadzorni i upravni odbori, prema današnjem zaključku, su u obavezi da ponište konkursne procedure i imenovanja direktora i članova uprava javnih subjekata.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.