Novosti

Inžinjerska komora FBiH – Riješiti problem u provođenju javnih nabavki


Inžinjerska komora Federacije BiH radit će na rješavanju problema koji je uočen prilikom provođenja postupaka javnih nabavki, zaključeno je na sjednici odbora ove komore koja je održana u Privrednoj komori FBiH.

Naime, evidentna je pojava da se, prilikom odabira ponuđača za inžinjerske usluge kod ugovornog organa, Zakon o javnim nabavkama pogrešno tumači, te da se ne primjenjuju predviđene procedure. Zakonom o javnim nabavkama su decidno propisani opći principi u kojima svako ugovorno tijelo prema ovom zakonu mora postupati, navode iz ove komore.

Između ostalog, kako dodaju, cilj je očuvati tržišnu i pravičnu konkurenciju kako to propisuje ovaj zakon, ali i Zakon o konkurenciji i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, te je s tim u vezi ugovorni organ dužan propisivati pravila koja su jednaka za sve ponuđače, odnosno koja ne pogoduju pojedinim ponuđačima.

Iz tog razloga, Inžinjerska komora FBiH će poduzeti korake koji će konkretno značiti prijavu svih slučajeva u kojima budu primjećene neregularnosti u primjeni navedenih zakona, svim nadležnim organima i institucijama, a posebno Agenciji za javne nabavke.

Također, Komora će raditi na unapređivanju položaja domaćih inžinjera, a sve u cilju zaštite inžinjerske struke i privrednih društava koji se bave istim i sličnim poslovima.