Pošte Srpske prijete zatvaranjem poslovnica

Pošte Srpske prijete zatvaranjem poslovnica

Ukoliko Vlada Republike Srpske u što kraćem roku ne izmiri dugovanja prema Poštama RS, uprava preduzeća prijeti da će zatvoriti poslovnice koje posluju negativno.

U okviru diskusije o poslovanju na Godišnjoj skupštini akcionara ovog preduzeća je rečeno kako dug po osnovu subvencija za neprofitabilne pošte iznosi sedam miliona KM.

Snežana Radovanović, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove Pošta RS, kazala je kako zbog političkih, geografskih i demografskih razloga pojedine neprofitabilne pošte moraju postojati, ali i poručila da će se to promijeniti ukoliko ne bude sredstava za njihovo funkcioniranje.

“Ukoliko Vlada RS ne izmiri svoje obaveze prema Poštama po snovu subvencije, Pošte RS će morati preduzimati rigoroznije mjere po pitanju zatvaranja poslovnica”, istaknula je Radovanović.

Snježana Martić, izvršni direktor za pravne i opšte poslove, ljudske resurse i investicije, kazala je kako je specifičnost poštanske djelatnosti ta da mora imati otvorene jedinice poštanske mreže i u mjestima gdje nema ekonomski interes.

“Kada bi zatvorili 80 pošta koje posluju negativno, ostvarili bi značajnu uštedu i smanjenje troškova”, rekla je Martić.

Ona je priznala kako se troškovi preduzeća mogu rezati i na način da se dio radnika u administraciji otpusti uz stimulativne otpremnine, ali da za sada ne postoji razumijevanje od strane radnika.

Preduzeće ima u ovom trenutku ima 30-tak radnika koji mogu ići u penziju po jednom osnovu, ali ne žele, a to bi nam bilo veliko olakšanje”, kazala je ona.

Inače, u troškovima Pošta su najviše zastupljeni troškovi bruto plata, a u nekim jedincama poštanske mreže čine čak od 60 do 80 posto ukupnih troškova.

Istaknuto je kako su budžetski korisnici veliki dužnici Pošta Srpske zbog čega firma teško naplaćuje svoja potraživanja

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.