Kompanija Higra obilježila jubilej sa više od 100 izgrađenih objekata

Kompanija Higra obilježila jubilej sa više od 100 izgrađenih objekata

Ugledna kompanija Higra d.o.o. Bijeljina za izvođenje građevinskih radova, projektovanje i inženjering, iza koje je 25 godina uspješnog poslovanja, u 2020. realizuje kapitalni projekat navodnjavanja vrijedan 8,7 miliona KM.

Radi se o projektu navodnjavanja na 700 hektara poljoprivrednog zemljišta u Batkoviću kod Bijeljine, sa rekonstrukcijom dovodnog kanala dužine 12,5 km.

Prema riječima Dragana Sarića, direktora kompanije Higra d.o.o. Bijelina, u ovoj godini očekuje ih realizacija i drugih projekata u oblasti tretmana otpadnih voda i izgradnje kanalizacije, za koje su dali ponude.

Izgradnja kanalizacije u Bijeljini 40 miliona KM

“Možemo reći da je glavni moto naše kompanije ‘kvalitetom do uspjeha’, jer radimo stručno i savjesno u skladu sa najvišim profesionalnim standardima. Odlikuje nas odgovoran i profesionalan pristup svakom projektu, a izvedeni radovi moraju biti urađeni u roku. Najbolje preporuke imamo od brojnih klijenata, koji su koristili naše usluge“, istaknuo je Sarić.

Iza kompanije Higra je više od 100 izgrađenih objekata u njihovoj dugogodišnjoj uspješnoj poslovnoj praksi, među kojima su najznačajniji izgradnja kanalizacionog sistema za grad Bijeljina i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini, kao i izgradnja fabrike za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće, kapaciteta 330 l/s za potrebe Distrikta Brčko.

„Svi radovi na izgradnji kanalizacije u Bijeljini, koje je izvela Higra d.o.o. , iznose više od 40 miliona KM. Također, izdvojio bih još neke od značajnijih projekata koje imaju naš ‘potpis’, a to je izgradnja glavnih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bileći, izgradnja filter stanice za potrebe fabrike Celex u Banjaluci, prevođenje voda rjeke Drine u Savu kroz grad Bijeljinu, zatim izgradnja sistema za navodnjavanje u Bijeljini za PD Semberiju, za Crnjelovo, Batković, Pelagićevo i cijelu opštinu Bratunac“, naglasio je Sarić.

U 2019. godini kompanija Higra d.o.o. je realizovala izgradnju kanalizacionog sistema za grad Bijeljinu, izgradnju glavnog kolektora na Sokocu, te izgradnju sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina u Crnjelovu u Bijeljini.

„Izgradnja kanalizacije u Bijeljini po posljednjem ugovoru, realizovanom  u 2018. i u 2019. iznosila je 12,3 milona KM, izgradnja glavnog kolektora na Sokocu 1,24 miliona KM, izgradnja  sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina  u Crnjelovu na 500 hekatara sa vodozahvatom, pumpnom stanicom i kompletnom opremom, te trafostanicom je 4.43 miliona KM“, tvrdi Sarić.

Prihod Higre 8,3 miliona KM u 2019.

Zahvaljujući ovim uspješno realizovanim projektima, prihod kompanije Higra d.o.o. ostvaren u 2019. godini iznosio je 8,3 miliona KM, a dobit oko 3 miliona KM.

„U 2020. godini očekujemo da ćemo ostvariti prihod za 5% veći od prihoda ostvarenog u 2019., ali ne očekujemo povećanje dobiti. Smatramo da pandemija koronavirusa neće značajnije uticati na poslovanje Higre u 2020.“, istaknuo je Sarić.

Kompanija Higra d.o.o. je osnovana u decembru 1995. u Bijeljini kao društvo sa ograničenom odgovornošću za izvođenje građevinskih radova, projektovanje i inženjering.

Osnovna djelatnost preduzeća je: izvođenje hidrograđevinskih objekata i objekata niskogradnje za šta posjeduju licence izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, te Brčko Distrikta, kao i Certifikat ISO 9001- 2015.

Higra d.o.o. ima 66 uposlenih i raspolaže sa 45 vlastitih većih mašina.

„Poslovna strategija preduzeća je dugoročno pozicioniranje na tržištu u oblasti građenja složenijih hidrotehničkih objekata. U tom smislu firma je osposobljena da se prilagodi tržištu i razvija organizaciju obzirom na natjecanje sa konkurencijom i sve prisutnijoj napetosti tržišta. Strateški cilj je prilagoditi se ostvarenju sveukupnog poslovanja“, rekao je Sarić.

Piše: Irena VASIĆ – DOBRIĆ

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.