Novosti

Drvno-tehnološka konferencija o problemima šumarstva i drvoprerade


Problem plasmana drvnih sortimenata u okolnostima uzrokovanim koronavirusom, opšti problemi u sektoru šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou Federacije BiH, neke su od tema o kojima su dioskutovali učesnici prvog dijela Drvno-tehnološke konferencije koji je održan u prirodnom ambijentu na izletištu Ponijeri.

Organizatori konferencije su Drvni klaster „Namještaj i drvo“, Privredna komora FBiH (PKFBiH) i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Svjesni preporuka Kriznog štaba FBiH koje se odnose na smanjenje rizika širenja koronavirusa i uz stroge mjere zaštite i fizičke distance svih učesnika, na ovaj način izražena je podrška ovom vrlo važnom sektoru privrede, kao i promociji domaćih turističkih potencijala.

Na trenutno tešku situaciju u plasmanu drvnih sortimenata u FBiH ukazali su predstavnici šumarstava.

Smanjena potražnja za drvnim sortimentima i uvoz nekvalitetnih sortimenata iz sanitarnih sječa iz inostranstva, otežali su poslovanje domaćih preduzeća i doveli u pitanje mnogobrojne projekte od značaja za očuvanje ovog resursa.

Ukazano je i na problem uvoza raznih bolesti prilikom uvoza drvnih sortimenata, a posebno kada se radi o sanitarnim sječama u zemljama u regionu.

Nedonošenje zakona o šumama FBiH je duži niz godina najveći problem sa kojim se susreću svi oni koji rade u lancu uzgoja, sječe i prerade drveta.

Grupacija šumarstva i drvne industrije PKFBiH je više puta od nadležnih tražila donošenje kvalitetnog zakona, čijim donošenjem će se, prije svega, zaštiti i očuvati bh. šume.

Predsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je ukazao na značaj sektora šumarstva i drvoprerade, te sugerisao da se razmotre opcije onemogućavanja uvoza zaraženih i nekvalitetnih drvnih sortimena.

Dogovoreno je da se uime Grupacije šumarstva i drvne industrije PKFBiH uputi inicijativa za onemogućavanje uvoza drvnih sortimenata koji su zaraženi, te da se prilikom uvoza treba utvrditi zdravstveno stanje trupaca.

Razgovaralo se i o formiranju matične sekcije inžinjera šumarske struke Inžinjerske komore FBiH i predviđeno je da se osnivačka sjednica održi u septembru.

Organiziran je i pohod na planinu Tajan, a likovni umjetnici regije su održali Likovnu akademiju na kojoj su slikali motive iz prirode.

Nastavak konferencije je danas u Zavidovićima na lokaciji Kamenica.