Vijeće ministara dalo saglasnost na ugovor o nabavci vakcina za Covid

Vijeće ministara dalo saglasnost na ugovor o nabavci vakcina za Covid

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), nakon što je usvojio Informaciju o pristupanju Bosne i Hercegovine Instrumentu za globalni pristup vakcini za Kovid – 19 (Kovaks /COVAX/).

Ovlaštena je ministrica civilnih poslova BiH da potpiše Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) i zamjenik ministrice civilnih poslova, kao potpisnik ovog ugovora u svojstvu svjedoka.

Obaveze plaćanja troškova nabavljenih vakcina, proistekle iz potpisanog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcini za Kovid – 19 (Kovaks), snosi institucija entiteta odnosno Brčko Distrikta BiH, za potrebe koje je prethodno iskazala.

VM BiH donio je Odluku o odobravanju 50.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu civilnih poslova BiH za troškove skladištenja, špedicije i prevoza vakcina proistekle iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), a prethodno je odobrio izdvajanje ovih sredstava.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.