Operator za OIEEK – Poziv investitorima za podršku

Operator za OIEEK – Poziv investitorima za podršku

Operator za OIEiEK uspostavljen je 2014. godine Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Operator za OIEiEK u 2019. godini ostvario je ostatak prihoda u iznosu od milion KM i obradio više od 400 zahtjeva za poticaje proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora.

Prema riječima Boriše Misirače, direktora Operatora za OIEiEK, u 2019. godini ostvarili su razliku prihoda nad rashodima u iznosu od oko milion KM. S obzirom na novonastalu situaciju koja pogađa cijeli svijet, Operator za OIEiEK je sve svoje planove za 2020. godinu odgodio, a rad sa strankama ograničio.

Najveći problem u radu Operatora je u načinu finansiranja kompanije i nepovoljnim okolnostima koje se tiču negativnog uticaja nekih državnih institucija. Naš rad je bio otežan jer je Vlada FBiH napravila svojevrsni vakuum u trajanju od pet godina i tek je krajem 2018. ažurirala Akcioni plan, čiji su ključni dio dinamičke kvote. Ove kvote omogućavaju sklapanje novih ugovora Operatora OIEiEK sa proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji su stekli potrebne uslove. Posljedica tog zastoja bila je da je broj h predanih zahtjeva u 2019. godini narastao na više od 400“, naglasio je Misirača.

Naglašava da su procesi nakon uspostave Operatora za OIEiEK vođeni u pogrešnom smjeru, što je dovelo do toga da Operator, suprotno zakonskoj definiciji po kojoj je neprofitna organizacija, poprimi kategoriju privrednog društva.

Kako dalje navodi Misirača, s obzirom na sve nepravilnosti koje su od osnivanja Operatora za OIEiEK uočene, potrebna su urgentna djelovanja kako bi se ispravile sve nepravilnosti, olakšala dostupnost obnovljivih izvora energije svim građanima u FBiH, sistem dobivanja poticaja sveo na što jednostavniji način te postigao sistem rješavanja poticaja u skladu s pozitivnopravnim propisima koje uređuju ovu oblast.

Zbog toga Misirača upućuje poziv svim investitorima da se uključe u rješavanje ovog važnog problema.

Piše: Dalila Hasić

Poslovne novine

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.