Sector Security – među 100 najuspješnijih kompanija u BiH

Sector Security – među 100 najuspješnijih kompanija u BiH

Najveća domaća kompanija u oblasti fizičko-tehničke zaštite i sigurnosti u BiH, Sector Security d.o.o. Banja Luka, koja je svoj rad započela 2000. godine sa svega četiri zaposlenika, danas ima 1400 zaposlenih u 18 poslovnih jedinica i više od 5.500 klijenata, te predstavlja nezaobilaznog partnera u industriji bezbjednosti.

Svoj uspješan poslovni rast Sector Security već 20 godina zasniva na kontinuiranom unapređenju kvaliteta pružene usluge, kroz konzistentnu primjenu pravnih rješenja i tehnoloških unapređenja opreme, ulaganje u znanje ljudi, povećanje broja zaposlenih i podizanje nivoa profesionalizma, što su ujedno i temeljne vrijednosti kompanije.

Prema riječima Dragane Kosić, generalne direktorice Sector Security, standardi u industriji bezbjednosti su garant kvaliteta, a Sector Security je uvijek bio prvi koji ih uvodi.

Visoki standardi poslovanja

„Ponašamo se u skladu sa principima stručnosti, zakonitosti, posvećenosti i integriteta. Naši zaposleni su naš najvažniji resurs. Naš rad sa zaposlenima i klijentima zasnovan je na povjerenju i velikoj ekspertizi. Ponosni smo na našu profesiju, a ponašamo se tako da zaslužimo poštovanje drugih“, kaže direktorica Sector Security.

Visoki standardi poslovanja Sector Security potvrđeni su brojnim certifikatima i licencama, kako zaposlenih, tako i kompanije kao cjeline. Posjeduju sve neophodne licence i rješenja za obavljanje registrovane djelatnosti fizičko-tehničkog obezbjeđenja lica i imovine, te detektivske djelatnosti sa pravom na korištenje oružja i municije, koja su izdata od strane nadležnih ministarstava na teritoriji Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

„Također, posjedujemo i industrijsku sigurnosnu dozvolu najvišeg stepena tajnosti, izdatu 2019. godine od strane Ministarstva bezbjednosti BiH. Prva smo agencija za obezbjeđenje lica i imovine u BiH, koja je dobila dozvolu takve vrste i prošla sve bezbjednosne provjere koje je izvršilo Ministarstvo bezbjednosti BiH“, naglasila je Kosić.

Bez obzira na sve izazove sa kojima se susreće, Sector Security konstantno radi na podizanju standarda kvaliteta primarnih usluga, te uvođenju novih, a u prilog tome govori više od 5. 500 zadovoljnih klijenata.

Uvođenje SMART HOME sistema u domove građana

„Naša misija je biti najpouzdaniji regionalni partner klijentima u svim pitanjima prevencije bezbjednosnih rizika i osiguranja poslovne efikasnosti. Samim tim, paleta naših usluga se stalno širila, počevši od osnovnih oblika fizičkog i tehničkog obezbjeđenja do najsavremenijih integrisanih sistema bezbjednosti. Postali smo siguran partner države i naših klijenata u prevenciji bezbjednosnih rizika“, istaknula je Kosić.

Osim usluga fizičkog obezbjeđenja, transporta novca i vrijednosnih pošiljki, usluga interventne službe i dežurnog operativnog centra, Sector Security pruža kompletnu podršku usluga iz domena bezbjednosti ‒ konsaltinga, bankarske opreme i elektroinstalacija, kao i projektovanja i izvođenja radova na ugradnji tehničkih sistema zaštite ‒ slaba struja i sistema iz oblasti energetike ‒ jaka struja.

„Posebno smo ponosni na zajednički razvoj i uvođenje SMART HOME sistema u domove brojnih građana. Osim bezbjednosti, tu je sada i veći komfor naših klijenata“, tvrdi Kosić.

Tokom 20 godina postojanja Sector Security je realizovao na hiljade značajnih projekata bezbjednosti sa svojim poslovnim partnerima. Analitičkim pristupom savremenim bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, bez obzira na vrijeme i mjesto njihovog nastanka, kao i pojavne oblike, Sector Security obezbjeđuje svojim poslovnim partnerima najpovoljnije uslove za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

„Među velikim brojem korisnika naših usluga posebno ističemo partnersku saradnju sa klijentima kao što su ministarstva i druge institucije javne bezbjednosti, kompleksni objekti infrastrukture države i gradova ili objekti koji čuvaju podatke visokog stepena tajnosti. Složeni sistemi koje održavamo su banke širom BiH i druge značajne finansijske institucije, veliki rudnici i industrijski pogoni“, objašnjava direktorica Sector Security.

Sector Security čuva i farmaceutsku industriju, obrazovne institucije, brojne tržne centre, maloprodajne trgovačke lance, kompanije priređivače igara na sreću, preduzeća za poštanski saobraćaj i mnoge druge.

„Također, posjedujemo sve potrebne licence za praćenje specijalnih konvoja i prevoza opasnih materija za tradicionalnu i namjensku industriju, a štitimo i brojne objekte u svojini fizičkih lica, privatne kuće i stanove. Sa većinom naših klijenata sarađujemo od samih početaka kompanije“, dodaje Kosić.

Rast prihoda 10 posto u 2019.

Pandemija COVID 19 pogodila je sve grane privrede direktno ili indirektno, uključujući i privatni sektor bezbjednosti. Stoga je Sector Security u periodu pandemije imao dva glavna cilja, zaštititi zdravlje svojih radnika i zaštititi imovinu klijenata i građana.

„Posebno smo ponosni na činjenicu da smo sačuvali radna mjesta, te da nije bilo smanjenja plata zaposlenim. Jasan stav Uprave kompanije je bio da ni jedan radnik neće dobiti otkaz Ugovora o radu. Čak i radnici koji nisu radili ili nisu imali dovoljan fond sati na mjesečnom nivou (zbog smanjenog obima posla) dobili su minimalnu platu“, istaknula je Kosić.

Zahvaljujući kontinuiranom poslovnom uspjehu Sector Security je svrstan u 100 najvećih kompanija u BiH i regionu, o čemu govore i ostvareni poslovni rezultati u 2019. godini.

„Naime, u 2019. godini ostvarili smo najveći rast prihoda i dobiti od osnivanja kompanije, te stekli značajan broj novih klijenata. Ukupan prihod kompanije ostvaren u 2019. viši je za 10 % u odnosu na 2018. U tom periodu imali smo i značajne investicije. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo zadržali sve klijente i radnike. Nastavili smo da radimo snažnije i jače, prateći ideje i vizije osnivača koje su postavljene prije 20 godina“, rekla je Kosić.

Piše: Irena Vasić-Dobrić

Poslovne novine

Najnoviji tekstovi

Top TEKSTOVI

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.