Remi Moris iz Brčkog širi saradnju sa kompanijama iz Austrije i Turske u 2020-2021.

Remi Moris iz Brčkog širi saradnju sa kompanijama iz Austrije i Turske u 2020-2021.

Kompanija “Remi Moris“ iz Brčko distrikta, koja se bavi trgovinom na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje, planira proširiti saradnju u Austriji i Turskoj.

Kompanija je osnovana 2010. godine u Brčkom, a pretežno uvozi iz zemalja regiona: Srbije, Hrvatske, Slovenije i Mađarske.

Prema riječima direktora kompanije Momčila Ristanića, u ovoj godini namjeravaju da prošire saradnju sa Austrijom i Turskom.

“Konkretno, sa Austrijskom kompanijom planiramo uspostaviti saradnju na uvozu i distribuciji žitarica u BiH, dok sa kompanijama iz Turske imamo u planu izvoz žitarica iz BiH (bh. porijekla) i to mahom pšenice za ljudsku ishranu i kukuruza namjenjenog za stočnu hranu“, kaže Ristanić.


Firma u ponudi ima cca. 70 artikala raznovrsnog asortimana, među kojima je najprodavanija sojina sačma. Stoga je dosadašnji fokus ove kompanije bio na uvozu i distribuciji žitarica u tranzitu, prvenstveno sojine sačme namjenjene za stočnu ishranu.

“Osim sojine sačme, bavimo se uvozom i distribucijom na teritoriji BiH i drugih žitarica za kojim naši kupci pokazuju potrebu, kao što su peletirane pšenične mekinje, merkantilna pšenica, merkantilni kukuruz, peletirani kukuruzni gluten“, objašnjava Ristanić, dodajući da na mjesečnom nivou uvezu i do 2.500 tona žitarica.

Kako dalje navodi broj njihovih klijenata varira zbog oscilacija u cijenama žitarica na svjetskim berzama, što ima uzročno – posljedičnu reakciju i na naše tržište.

“Upravo zbog toga, mi se trudimo da ispoštujemo potrebe kupaca i kada su one velike, pa tako i kada su manje. Obim poslovanja uveliko zavisi od kretanja cijena na tržištu, a od toga zavisi i broj samih kupaca i dobavljača”.

Pandemija COVID-19 znatno je uticala na poslovanje ove kompanije, jer su u 2020. imali pad prihoda za 76,94 posto, a dobiti za 106,40 posto u odnosu na 2019.

“Međutim, ovaj pad nije uslovljen isključivo uticajem pandemije. Na naše poslovanje prvenstveno utiču nestabilni odnosi između Amerike i Kine, čak i EU, što stvara značajne turbulencije na svjetskim berzama iz kojih proizilaze oscilacije u cijenama i svojevrsne konfuzije koje nas stavljaju u poziciju da moramo biti izuzetno oprezni. Ipak, to se odrazilo i na 2019. godinu kada smo imali pad prihoda za 70,30 posto, a dobiti za 91,35 posto u odnosu na 2018. Ipak, oscilacije u poslovanju su dovele i do statistike, gdje smo u 2018. imali pad prihoda u odnosu na 2017. za 20,54 %, ali povećanje dobiti za čak 75,65 posto“.


U protekle tri godine kompanija Remi Moris je investirala više od 600.000 KM u kupovinu tri poslovna prostora površine oko 200 m2 i stambenog prostora od 80 m2 u užem području grada, radi bavljenja dodatnom djelatnosti.

“Postojala je ideja za proširivanje aktivnosti kompanije u smislu ulaganja u nekretnine i iznajmljivanje istih. Međutim, ovaj projekat smo morali stopirati i odložiti za naredni period, obzirom na pandemiju“.

Remi Moris je počeo svoj rad prije deset godina sa svega dvoje radnika, a tokom godina taj broj se nije značajno povećao, pa sada imaju tri zaposlena. Upornost, strpljenje i vještina pregovaranja, glavne su odlike ovog kolektiva.

“Mi jesmo mali kolektiv, ali smo brzi, pedantni, odgovorni i pozitivno motivisani. To kažem jer pored obezbjeđivanja dobrih i kvalitetnih uslova rada, redovnih isplata plata i doprinosa, firma je vrlo izričita u blagovremenom izmirivanju obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje, poreskoj upravi, bankama, dobavljačima, što u našoj državi nije čest slučaj. Za mene kao direktora, najvažnije je da znam da će poslovi koje dogovorim biti na vrijeme i uredno administrativno sprovedeni“, zaključio je Ristanić.

Piše: Irena Vasić – Dobrić

Poslovne novine

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.