Prekida li ovjeren i potpisan IOS zastaru novčanih potraživanja?

Prekida li ovjeren i potpisan IOS zastaru novčanih potraživanja?

Kraj obračunske godine uvijek podrazumijeva povećan broj zahtjeva za naplatu potraživanja, kako sudskim tako i vansudskim putem, i to je nešto što se u dugogodišnjem radu agencije za naplatu potraživanja LRC Inkasso pokazalo kao praksa.

To je period kada svi poslovni subjekti rade na sravnjivanju međusobnih potraživanja i obaveza kako bi imali tačnu informaciju o rezultatima poslovanja koje su ostvarili te da bi bilansi koje predaju nadležnim institucijama bili što bolji i reprezentativniji.

U ovom periodu se posebna pažnja predaje potpisivanju Izvoda otvorenih stavki (u nastavku IOS) kao knjigovodstvenog i računovodstvenog dokumenta koji je, po zakonskim normama, obavezno potpisati sa svim kompanijama sa kojim je ostvaren neki vid poslovanja.

Klijenti često imaju stav da ovjeren i potpisan IOS, pored toga što je računovodstveni dokument koji predstavlja međusobno sravnjenje potraživanja i obaveza, istovremeno predstavlja i prekid zastare novčanih potraživanja.

Postavlja se pitanje da li je takav stav ispravan i ugrožavaju li kompanije naplatu svojih potraživanja zbog navedenog stava.

Sudska praksa i presude koje su donesene ne idu u prilog stavu i shvatanju da ovjeren i potpisan IOS predstavlja prekid zastare.

U presudi Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2018. godine zauzet je stav da ovjeren i potpisan IOS ne može uticati na prekid zastare, i to u skladu sa dolje navedenim: „IOS ne znači dužnikovo priznanje duga i ne dovodi do zastarijevanja zato što su pravna lica obavezna da prije sastavljanja finansijskih izvještaja usaglase međusobna prava i obaveze.“

Sudska praksa u FBiH ide malo dalje te tumači IOS koji je potpisala ovlaštena osoba, kao i prekid zastare, i to u skladu sa dolje navedenim: „Pravni učinak priznanja duga može imati samo akt koji je potpisala ovlaštena osoba, a priznanje duga koje bi imalo za posljedicu prekid zastarijevanja može biti samo ono koje je dala ovlaštena osoba, koje je izričito i određeno, tako da se nedvojbeno izražava dužnikova volja da dug priznaje, odnosno da podmiri dug koji podnosi“.

Iz ovakve sudske prakse se može zaključiti da IOS koji je ovjerila i potpisala ovlaštena osoba može dovesti do prekida zastare, ali isto tako se postavlja pitanje da li sam IOS predstavlja priznanje duga.

Član 387. Zakona o obligacionim odnosima precizno propisuje da se zastarijevanje prekida kada dužnik prizna dug, a priznanje se može učiniti ne samo izjavom već i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate ili davanje obezbjeđenja.

Naravno, izuzetak od navedenog svakako postoji i može se desiti da određeni sudija prihvati IOS kao dokument koji je doveo do prekida zastare potraživanja, ali to je nešto što se mora posmatrati kao izuzetak a ne kao pravilo.

Uzimajući u obzir pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, kao i činjenicu da imamo veliki broj sudova te da sudije imaju diskreciono pravo odlučiti po vlastitom nahođenju i stavu, veoma često se dešava da imamo različite stavove i sudsku praksu o istom pitanju, kao što je i ovdje slučaj.

Zakon o obligacionim odnosima je tačno propisao da novčana potraživanja koja nastanu između pravnih lica zastarijevaju za 3 (tri) godine te da se zastarijevanje prekida podizanjem tužbe, kao i svakom drugom povjeriočevom radnjom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbjeđenja ili ostvarenja potraživanja.

Rok od tri godine je sasvim dovoljan da se određeni dug pokuša naplatiti u vansudskom postupku, kao i da se pokrene sudski postupak i svako odstupanje od navedenog roka može dovesti do nemogućnosti naplate kako zbog zastare potraživanja tako i zbog toga što se može desiti da su dužniku blokirani svi transakcijski računi ili da nema pokretne i nepokretne imovine pa da naplata nije moguća.

LRC Inkasso, kao agencija koja se bavi naplatom potraživanja sudskim i vansudskim putem, savjetuje svoje klijente da upravljaju svojim potraživanjima te djeluju preventivno i na vrijeme.

Ovdje posebno naglašavamo da se u naplati potraživanja sudskim putem ne može i ne smije uzeti kao olakšavajuća okolnost činjenica da svake godine imate ovjeren i potpisan IOS i da ste se na taj način „zaštitili“ od zastare potraživanja.

Na taj način možete dovesti do nemogućnosti naplate potraživanja koja su naplativa i gdje su dužnici likvidni te ugroziti i vlastitu likvidnost.

 

Za više informacija kontaktirajte: [email protected]

Broj telefona: 033 568 824

Piše: (Mirela Parić, rukovoditeljica agencije LRC Inkasso)

 

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.