MG Mind postaje 100% vlasnik Nove banke

MG Mind postaje 100% vlasnik Nove banke

MG Mind Mrkonjić Grad postaje 100-postotni vlasnik Nove banke nakon što je u sudu potvrđena odluka o prijenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca.

Kao datum prijenos akcija na MG Mind naveden je 8. oktobar 2021. godine, a cijena po akciji je 0,50 KM, navodi se u obavijesti koju je Banka dostavila Banjalučkoj berzi.

Ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Rok za sudsko preispitivanje naknade je 03.11.2021. godine, saopšteno je na sajtu Kantonalne privredne komore TK.

Nova banka na dan prijenosa ima 259 akcionara, a MG Mind je najveći akcionar sa 91,7%. Nešto veće udjele od ostalih imaju akcionari Zoran Gajić 2,06% i Institut za ekonomska istraživanja d.o.o. Beograd 0,84%.

MG Mind Mladena Milanovića Kaje počeo je otkupljivati akcije u Novoj banci krajem 2018. godine, da bi nakon toga nastavljao povećavati udio i u aprilu ove godine prešao je prag od 90% u ovoj finansijskoj instituciji.

Sa poslovnom aktivom koja je na polugodištu ove godine iznosila 2,43 mlrd KM, Nova banka je najveća banka u Republici Srpskoj.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.