BS Telecom Solutions ostvario rast ukupnog prihoda za 105 posto u prvoj polovini 2021.

BS Telecom Solutions ostvario rast ukupnog prihoda za 105 posto u prvoj polovini 2021.

Vodeća IT kompanija u BiH i regionalni lider kada je u pitanju tržište pametnih transportnih sistema (ITS), BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo uspješno je nastavila sa svojim djelovanjem, poslovnim rastom i razvojem i u vrijeme pandemije COVID-19.

Danas je ova kompanija brojnija nego ikad, a uspješni poslovni rast nastavili su u regionu, otvaranjem podružnica u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Sa Mirzom Varatanovićem, direktorom BS Telecom Solutions razgovarali smo o realizovanim projektima i investicijana, ostvarenim poslovnim rezultatima, kao i planovima za naredni period.

Predstavite kompaniju BS Telecom Solutions d.o.o..

“BS Telecom Solutions je osnovan 2002. godine i na tržištu je od tada prisutan kao proizvođač, isporučilac i integrator kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema koji se zasnivaju na modernim tehnologijama i vlastitim tehnološkim istraživanjima.

Regionalni je lider kada je u pitanju tržište pametnih transportnih sistema (Intelligent Transportation System). Kompanija jednako uspješno razvija i provodi projekte u oblasti IoT-a (Internet of things), a posebna pažnja u posljednjih nekoliko godina poklanja se implementaciji različitih sistema u oblasti smart city rješenja.

To, međutim, ni izbliza nije jedino područje djelovanja, jer BS Telecom Solutions nudi i softverska rješenja za billing u telekom industriji i bankarskom sektoru.

Trenutno brojimo preko 120 stručnih zaposlenika i preko 100 vjernih i zadovoljnih klijenata.”

BS Telecom Solutions rangirana je u projektu „100 najvećih u BiH“. Koji faktori doprinose Vašem poslovnom uspjehu? 

“Među osnovne faktore koje doprinose poslovnom uspjehu svrstali bi ulaganje u razvoj timova i ulaganje u tehnološka rješenja. Također, istakli bi prijateljsku atmosferu koja vlada u firmi, a koja pruža temelj za rad i razvoj. Međusobno poštovanje i podrška su nam jako bitni, bilo da je riječ o odnosu sa klijentima ili zaposlenicima.”

Koje najznačajnije projekte ili investicije ste realizovali u 2020.? 

“Kao značajne projekte izdvojili bi izradu softverskog rješenja za nadzor i vođenje saobraćaja na autocestama u Hrvatskoj, vrijedan čak 33,84 miliona kuna (4,5 miliona eura), te projekat implementacije našeg softvera za upravljanje i nadzor saobraćajem, BS Husky, u Crnoj Gori na projektu sa ukupno 16 tunela.

Također, istakli bi projekte implementacije web komerc rješenja u telekom industriji i projekte implementacije cloud CRM servisa u telekom industriji i bankarskom sektoru.

Trenutno je u realizaciji 45 projekata, od kojih su mnogi dugoročni. Sa ovim projektima prisutni smo u više industrija kao što su infrastruktura, telekom, javni sektor, finansije, sigurnosni sektor itd.”

Koje su prednosti Vaše kompanije u odnosu na izuzetno jaku konkurenciju u regionu? 

“BS Telecom Solutions nudi širinu djelovanja kakva se rijetko može naći. Sama oblast ITS-a kombinuje veliki broj drugih oblasti, što osobama na ovim projektima daje jedinstveno znanje i omogućava saradnju sa stručnjacima različitih profila. Ulaganjem u tehnološka rješenja kreirali smo i vlastiti softver za upravljanje i nadzor saobraćajem, na što smo veoma ponosni.

Također, imamo široko iskustvo u primjeni različitih rješenja za telekom industriju i bankarski sektor. Možemo reći da BS Telecom za klijente pruža jedinstvena rješenja i ekspertizu, a za inženjere kontinuirano učenje i jako puno prilika za razvoj.2

Kakvi su poslovni rezultati kompanije ostvareni u vrijeme pandemije COVID19?

“Ostvarena dobit za 2020 godinu veća je za 30% u odnosu na ostvarenu dobiti za 2019. godinu. Ukupan prihod u prvih šest mjeseci 2021., veći je za 105% u odnosu na ukupan prihod prvih šest mjeseci 2020. godine.”

Šta u poslovnom smislu za Vašu kompaniju donosi  2021. i kakvi su daljnji planovi razvoja kompanije? 

“Naša dosadašnja postignuća su pokazala da možemo ostvariti mnogo toga i sada nam služe kao oslonac za postizanje novih ciljeva. Sada paralelno radimo na ulaganju u kompaniju,  kao i preuzimanju sve većih i izazovnijih projekata. U narednom periodu planiramo širenje na tržiše u zemlje EU i Bliskog istoka.”

Piše: Irena Vasić Dobrić

 

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.