Novosti

Direktorica FIPAe na 25. Svjetskoj investicijskoj konferenciji WAIPA-e


Direktorice FIPA-e Milica Marković u toku 25. Svjetske investicijske konferencije WAIPA-e u Dubaiju, predstavila je mogućnosti ulaganja i potencijale Bosne i Hercegovine, uključujući i poslovni ambijent BiH. Istaknula da je neophodno aktivnim djelovanjem iskoristiti promjene u lancima snabdijevanja, koji su aktuelni zbog nastojanja da se dostigne manja podložnost poremećajima izazvanim pandemijom.

Potencijalni investitori su se uvjerili da dobavljači i proizvodni pogoni ne bi trebali bili predaleko od sjedišta kompanija, te je to šansa za BiH i region.

Investicijska konferencija u organizaciji WAIPA-e održana je u Dubaiju 20. i 21. oktobra 2021. godine, na temu posljedica pandemije i novih trendova ulaganja i zahtjeva investitora, kao dio Expo Dubai 2021.

Konferencija je okupila više od stotinu lidera i eksperata iz oblasti stranih ulaganja, predstavnika vodećih agencija za strana ulaganja u svijetu, međunarodnih institucija, finansijskih institucija, predstavnika privatnog sektora, vodećih ekonomista, istraživača, te političkih predstavnika i akademske zajednice kako bi razgovarali o posljednjim trendovima u sferi stranih ulaganja.

Direktorica Marković je tokom konferencije održala niz sastanaka s predstavnicima UNCTAD-a, OECD-a, IsDB-a i dogovorene su konkretne aktivnosti, koje će se preduzimati u narednom periodu s ciljem intenziviranja promocije potencijala i mogućnosti investiranja u BiH.