Sa Halcom One u cloudu, komitent ima pristup svom e-identitetu bilo kada i bilo gdje

Sa Halcom One u cloudu, komitent ima pristup svom e-identitetu bilo kada i bilo gdje

Vodeći provajder elektronskog bankarstva i izdavatelj kvalifikovanog elektronskog certfikata u BiH, Halcom d.o.o. Sarajevo najavio je da u BiH planira lansirati Halcom One- kvalifikovani elektronski certifikat u cloud-u u 2022. godini.

Osim Halcom One, u kompaniji najavljuju i ostale brojne atraktivne proizvode i projekte koji će omogućiti znatno brži razvoj njihovih klijenata i poslovnih partnera u skladu sa savremenim trendovima u EU.

Sa Amelom Muftić, direktoricom, razgovarali smo o značaju Halcom One za korisnike u BiH i na koji način će im olakšati poslovanje, o ostalim projektima koje planiraju realizovati, te daljnjim planovima razvoja kompanije.

Možete li reći nešto više o novom proizvodu Halcom One i njegovom značaju, te kada će biti dostupan korisnicima u BiH?

“Halcom One je kvalificirani digitalni certifikat u oblaku (cloud), kojem se pristupa uz pomoć mobilne aplikacije, koja funkcioniše na operativnim sistemima Android i iOS. Proizvod Halcom One omogućava: digitalni potpis dokumenta, identifikaciju trećim stranama, prijavu (auth/login) na sve e-usluge, integrirane u Halcom One. To je siguran način primanja poruka, koje se šalju komitentu. Potpis sa Halcom One kvalificiranim digitalnim certifikatom je pravno jednakovrijedan vlastoručnom potpisu. Halcom One će biti dostupan korisnicima na tržištu u BiH u prvoj polovini 2022.”

Na koji način će Halcom One olakšati poslovanje korisnicima u BiH?

“Sa integracijom i korištenjem Halcom One rješenja i uspostavljanjem takvog poslovnog modela, korisnicima će biti omogućeno da na daljinu završe poslove kao što su: ugovaranje proizvoda i usluga, isporuka različitih potvrda, zahtjeva i obrazaca ili bilo koji drugi posao koji je do sada zahtijevao fizičku prisutnost klijenta u poslovnicama institucija, kao i jednostavnu i sigurnu autentikaciju, potpis ili primanje poruka. Sa rješenjem Halcom One u cloudu, komitent ima pristup svom e-identitetu, bilo kada i bilo gdje.”

Šta je sve potrebno kako bi klijenti mogli pristupiti i koristiti Halcom One?

“Proces izdavanja kvalifikovane digitalne potvrde Halcom One je vrlo jednostavan i obavlja se u tri koraka: preuzimanje i popunjavanje potrebne dokumentacije, dostavljanje dokumentacije na našu adresu, a nakon uspješno predane dokumentacije, korisnik će dobiti uputstva za instalaciju i aktivaciju aplikacije Halcom One.
Aplikacija Halcom One će biti dostupna na Google Play ili App Store, odakle se može besplatno preuzeti i jednostavno instalirati na mobilni uređaj.”

Koje  još značajne projekte namjeravate realizovati u narednom periodu?

“Proizvod koji planiramo lansirati naredne godine je i mobilno bankarstvo i to sa mogućnošću pristupa svim računima u svim bankama kroz jednu aplikaciju.”

Kakva je, prema Vašem mišljenju, bila poslovna 2021. godina za kompaniju Halcom i koje inovativnosti u poslovanju ste uveli zbog pandemije COVID-19?

“Iz godine u godinu Halcom postiže bolje poslovne rezultate i svakako smo istim zadovoljni, što nam daje pokretačku snagu da 2022. bude uspješnija od 2021. Halcom je tokom 2021.godine, kako u saradnji sa komercijalnim bankama, tako i sa drugim institucijama, aktivno radio na promociji primjene kvalifikovanog digitalnog potpisa, što je rezultiralo povećanim zahtjevima za izradu certifikata. Takav trend planiramo nastaviti i u 2022. godini.”

Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete u poslovanju?

“Izazov sa kojim se Halcom susreće još od početka svog poslovanja na bh. tržištu je podizanje svijesti o prednostima elektronskih i digitalnih tehnologija. Pandemija je poseban globalni izazov, koji nas je naučio koliki je benefit digitalizacije i elektronskog poslovanja. Pitanje važnosti uspostave elektronskog potpisa već duži niz godina se otvara na raznim sjednicama državnih tijela. Međutim, iako je sve veći pritisak da bi se pratili trendovi EU, brzina kretanja ka finalizaciji ove priče govori nešto sasvim drugo.”

Kako i pored brojnih izazova u poslovanju, uspjevate da održite kvalitet poslovanja na vrhunskoj razini?

“Kompanija Halcom je pionir u razvoju savremenih rješenja za platne sistema u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. Halcom-ovi stručnjaci pretvaraju svoje znanje o platnim sistemima, tehničko znanje i dugogodišnje iskustvo u napredna rješenja, proizvode i usluge. Prisutni smo na 7 EMEA tržišta u više od 50 banaka i dvije centralne banke i klirinške kuće. Na našim rješenjima, samo u Jugoistočnoj Evropi, radi preko 250.000 kompanija.Od 2003. godine smo certifikovani standardom kvaliteta 9001, a od 2010. godine i po standardu bezbjednosti 27001. Kvalifikovani smo ponuđač usluga od povjerenja i jedan od izdavalaca kvalifikovanih certifikata (potpisa), kako u Sloveniji, Srbiji, tako i u BiH, čijim korištenjem sve akcije imaju identično pravno dejstvo, kao i svojeručni potpis. Do sada smo izdali preko 570 000 certifikata. Sve navedeno su faktori koji su nam omogućili poslovanje na vrhunskoj razini.”

Šta u poslovnom smislu za Halcom d.o.o. donosi  2022. godina, kao i kakva su Vaša daljnja očekivanja i planovi razvoja ?

“Fokusiramo se na tehnološku obnovu rješenja. Halcom već 30 godina gradi razna rješenja za finansijske institucije, a sada ih namjeravamo objediniti i stvoriti modernu platformu sa raznim korisničkim interface-ima iz cijelog seta. U saradnji sa strateškim partnerima intenzivno razvijamo novi proizvod, koji će bankama omogućiti znatno brži razvoj i implementaciju jedinstvenih i personalizovanih poslovnih procesa.”

Piše: Irena Vasić-Dobrić

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.