Novosti

Index iz Gračanice želi 100% vlasništvo u sarajevskom Centrotrans-tranzitu


Preduzeće Index iz Gračanice je objavilo ponudu za preuzimanje preostalog, manjnskog dijela akcija u Centrotrans-tranzitu iz Sarajeva.

Index posjeduje 97,72 % vlasničkog udjela u pomenutom sarajevskom preduzeću, a u zajednfičkom djelovanju sa Enverom Humićem koji posjeduje 0,47% vlasničkog udjela.

– Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 1,019 ili 1.8 % dionica Centrotrans-tranzita – ističe se u ponudi.

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 147,48 KM odnosno 147,48 % od nominalne vrijednosti dionice.

Rok važenja ponude je 28 dana. Kako se ističe u objavi Index ima namjeru u skorijoj budućnosti vršiti promjene u vezi Uprave i nadzornog odbora ciljanog društva. Nikakva davanja niti druge pogodnosti nisu date članovima uprave ni članovima Nadzornog odobora u vezi sa preuzimanjem.