Novosti

Završna konferencija podrške pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH


Prikaz ključnih dostignuća poput usvajanja okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini koji je usvojilo Vijeće ministara BiH u aprilu 2021. godine i proglašenje tri generacije Biznis lidera održivog razvoja u BiH među ostalim je bio cilj završne konferencije projekta nazvanog ‘Podrška za implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora’ održane jučeZ u Sarajevu.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija naglasio je na otvaranju skupa da je u novembru, na regionalnoj konferenciji o implementaciji ciljeva održivog razvoja, prepoznata važnost implementacije ciljeva održivog razvoja što je proces kontinuiteta i saradnje svih nivoa vlasti u skladu sa njihovim nadležnostima.

Taj projekt konkretno predstavlja jedan od malobrojnih koji je postigao transformativne i značajne rezultate za kratko vrijeme trajanja, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH iz finansijsku podršku Vlade Švedske. Skromnim početkom i nesvjesnosti da će krajnji dometi aktivnosti unutar projekta imati ovako značajan efekt u BiH i u oba entiteta, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, uspostavio je novu paradigmu razvoja i utjecao na skoro sve sfere života u zemlji.”, kazao je.

Kao najznačajniji događaj, tokom projekta, Tegeltija je izdvojio usvajanje Okvira za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH od Vijeća ministara, u aprilu prošle godine, kao i entitetskih vlada.

Taj kompleksan dokument daje analizu trenutnih socio-ekonomskih trendova i pregled stanja ljudskih prava, te nudi moguće razvojne modele i načine za ubrzavanje razvoja u oblastima društvenog razvoja, ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine uz istovremeno stavljanje fokusa na značaj ljudskog kapitala za razvoj i na univerzalni princip Ujedinjenih nacija da “Niko ne smije biti izostavljen” , istakao je.

Smatra da je Okvir postavio stabilne osnove za svaki nivo vlasti da usmjerava društveni i ekonomski razvoj da bi realizovao Agendu 2030 i na taj način unaprijedio svakodnevni život i standard, ubrzao reformske procese, podigao tehnološku bazu naše privrede, te počeo koristiti brojne resurse na održiviji način vodeći računa o očuvanju životne sredine.

Drugi rezultat projekta, koji bih istekao, je uključivanje poslovne zajednice i privatnih kompanija u zajedničke napore vlasti u BiH i sistema Ujedinjenih nacija u BiH da predstave značaj i benefite uvođenja koncepta održivog razvoja u poslovne modele kompanija. Na taj način našu privredu možemo učiniti konkurentnijom, proizvode i usluge naših kompanija atraktivnije i prepoznatljivije kupcima u Evropi i svijetu, a uz istovremeno pažljivo upravljanje resursima i kreiranjem boljih i humanijih radnih mjesta “, naglasio je.

Kako je kazao, iz tog razloga je istakao i već tradicionalnu Nagradu za biznis lidere održivog razvoja koja se dodjeljuje tokom Sedmice održivog razvoja. Nagrada za biznis lidere je, za tri godine i ciklusa, zainteresovala oko 200 privatnih kompanija da se prijave sa svojim praksama i inovacijama za održivo poslovanje.

Istaknuo je zadovoljstvo realizacijom brojnih drugih projektnih aktivnosti i rezultatima projekta, koji su rađeni u saradnji s opštinama i gradovima, poslovnom i akademskom zajednicom kao i nevladinim sektorom i međunarodnim partnerima u BiH.

Zahvalio je Ujedinjenim nacijama, Razvojnom programu i drugim agencijama Ujedinjenih nacija u BiH za značajnu i kontinuiranu podršku vlastima u Bosni i Hercegovini da bi ispunili Ciljeve održivog razvoja i naše obaveze kao članice Ujedinjenih nacija na dostizanju Agende 2030 jer kako je kazao ciljevi jesu univerzalni, ali je realizacija individualna.

Ambasadorica Švedske u BiH Johanna Stromquist kazala je za novinare, prije početka skupa, da se Švedska obavezala da će imati vodeću ulogu u implementaciji Agende 2030, imaju ambiciozne ciljeve održivog razvoja da nijedna država ne bi zaostajala u tim naporima.

Drago mi je da smo radili sa vlastima da bi se postigao Okvir za postizanje ciljeva održivog razvoja koji će potom biti pretočen u konkretnu akciju. Bio je to impulzivan proces. Radili smo sa svim nivoima vlasti, kao i sa privatnim sektorom. Zadovoljstvo mi je najaviti pokretanje narednog projekta za implementaciju Okvira za postavljanje ciljeva održivog razvoja, da bi se osigurala implementacija onoga što je dogovoreno“,  kazala je.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald ističe da je UN, u protekle tri godine, u radu sa vlastima BiH postigao značajan napredak u realizaciji Agende 2030 za postizanje ciljeva održivog razvoja.

To se tiče svakog građanina Bosne i Hercegovine, doprinijelo je razvoju Okvira i fokusirali smo se na oblasti kao što je gender, javna uprava, zdravstvo, edukacija, zaštita okoliša. Sad idemo na lokalizaciju tih napora odnosno na zajednički rad lokalnog nivoa i entiteta i države. Međutim, ništa od toga neće biti moguće bez punog angažmana privatnog sektora, a biznis nagradama želimo potaknuti njihov angažman“, kazala je.

Kako je naglasila, rad na postizanju ciljeva održivog razvoja i iskustva iz Evrope i svijeta dovode do efikasnije ekonomije, a BiH će odvesti u bolju budućnost. To će, kaže, dovesti i do osnaživanja mladih ljudi i ranjivih kategorija stanovništva.

 

Fena.ba