Održan je „otvoreni razgovor“ između predstavnika kompanija iz IKT sektora i predstavnika resornog ministarstva

Održan je „otvoreni razgovor“ između predstavnika kompanija iz IKT sektora i predstavnika resornog ministarstva

Upoznavanje sa realnim stanjem u poslovanju kompanija iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, kao jednog od najvažnijih tehnoloških pokretača privrednog razvoja, bio je cilj današnjeg „Otvorenog razgovora“, koji je u organizaciji Udruženja IKT u Komori Privrede Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom naučnog i tehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Na ovom događaju, kojem su prisustvovali predstavnici 15 kompanija iz IKT sektora, predstavljene su aktivnosti Udruženja, sublimirane u dokumentu koji je Komora prethodno sa prijedlozima uputila nadležnom ministarstvu.

Na sastanku je zaključeno da je neophodna hitna implementacija e-Uprave, koja sa sobom nosi i druge zakonske i organizacione promjene, kao i omogućavanje kontinuiteta digitalne transformacije postojećim preduzećima kroz Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske. Srpska i implementacija IKT rješenja.kroz podsticaje.

Tokom “Otvorenog razgovora”, između ostalog, istaknuto je da je prekretnica u privredi važna sa stanovišta brzih promjena i izazova kojima se državne institucije, ali i privreda moraju baviti zajedničkim ciljevima i strateškim pravcima.

Kako je navedeno, IKT sektor je industrija koja je danas najbolji saradnik, vizionar, investitor i partner u pripremi i realizaciji programskih aktivnosti Ministarstva, a takođe IKT sektor vidi ovo ministarstvo kao partnera koji može pomoći u prevazilaženju i prevazilaženju susreću se kompanije iz IKT sektora.

Istaknuto je da su sve aktivnosti ICT sektora uvijek usmjerene ka drugim sektorima privrede, ustanovama srednjeg i visokog obrazovanja, te se takvi oblici sinergije i partnerstva moraju značajnije i brže razvijati, jer su kadrovska osnova za funkcionalnost sistema.
Učesnici sastanka saglasni su da su Ministarstvo i Vlada RS realizatori procesa potpune i svrsishodne digitalizacije javne uprave, stvaranja državnog DATA centra, jačanja Cloud sistema, realizacije digitalnog potpisa i digitalnog pečata. , interoperabilnost podataka i poticanje digitalne transformacije, te akcioni planovi i jačanje i uključivanje akademske zajednice, uz punu uključenost domaćeg IT sektora.

Privredna komora RS je u prethodnom periodu već osnovala Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike, Edukativni centar PKRS i Centar za digitalnu transformaciju, koji je sada direktni inkubator za digitalizaciju i digitalnu transformaciju cjelokupne privrede.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.