Platforma Nabavke.ba – cilj širenje i na regionalno tržište u 2022.

Platforma Nabavke.ba – cilj širenje i na regionalno tržište u 2022.

Nakon uspješnog starta B2B biznis platforme Nabavke.ba u prošloj godini, u kojoj su stekli preko 200 korisnika, realizovali više od stotinu nabavki, organizovali preko 60 E-aukcija, u 2022. planiraju širenje i na regionalno tržište uz pomoć strateških partnera.

Sve je lakše uz pravog partnera!”, moto je biznis platforme Nabavke.ba, koja omogućava kompanijama brzu i jednostavnu objavu nabavki, kao i efikasnu selekciju, te odabir najpovoljnih i najboljih ponuda.

Platforma pruža izvrsnu priliku obrtima, malim i srednjim kompanijama u cijeloj Bosni i Hercegovini da se jednostavno prijave, objave nabavku i organizuju E-aukciju.

Napravljena je iz entuzijazma i želje mladog tima da ohrabri i osnaži poduzetnike/ce u BiH, pogotovo na ublažavanju posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

Dugoročni cilj ove platforme jeste da utiče na direktno povezivanje domaćih kompanija i kupaca, te njihovih roba i usluga, zatim na uštedu vremena i smanjenje troškova poslovanja, kao i povećanje broja poslovnih partnera.

Stoga, prema riječima Alena Kreme, direktora i suvlasnika platforme Nabavke.ba, u 2022. godini planiraju širenje ove platforme na regionalno tržište.

Organizovali preko 60 E-aukcija u 2021.

„Trenutno tražimo straterške partnere, koji će nam pomoći da realizujemo ovaj cilj i omogućimo bržu i bolju komunikaciju korisnicima naše platforme u cijelom regionu. Trenutno smo u pregovorima sa nekoliko kompanija. U proteklih godinu dana, od kako je B2B biznis platforma Nabavke.ba počela sa radom stekli smo preko 200 korisnika, realizovali više od stotinu nabavki, organizovali preko 60 E-aukcija“, istaknuo je Kremo.

Postupak nabavke na platformi Nabavke.ba, teče tako da naručilac objavljuje nabavku sa inicijalnim informacijama o tehničkim karakteristikama i uslovima nabavke. Nakon prijave za nabavku, dobavljači imaju mogućnost komunikacije sa naručiocem u svrhu definisanja detalja vezanih za karakteristike i uslove nabavke.

„Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručilac vrši analizu ponuda, nakon čega odabira najpovoljnije ponude ili organizuje E-aukciju za koju šalje poziv odabranim ponuđačima. Naručilac definiše vrijeme trajanja aukcije, unutar kojega se ponuđači međusobno nadmeću snižavajući cijene i onaj ponuđač koji po isteku aukcije kupcu ponudi najnižu cijenu – dobiva posao“, objašnjava Kremo.

Prosječna cjenovna sniženja roba i usluga oko 30 %

Kako dalje navodi Kremo, prednosti ove  platforme su da se na efikasan i jednostavan način  vrši analiza ponuda, a kroz proces nabavke i mogućnost komunikacije između naručioca i više ponuđača, dolaze do detaljne specifikacije roba i usluga.

„Na E-aukcijama omogućavamo da ponuđači-sudionici aukcije pregovaraju između sebe na način da naizmjenično snižavaju cijene tokom trajanja aukcije, za razliku od klasičnog oblika nabavke gdje ponuđač pregovara sa kupcem. Postupak pregovaranja putem E-aukcije traje u prosjeku do 1 sata. Prosječna cjenovna sniženja ponuđenih roba i usluga su 10-30%“, dodaje Kremo.

Također, kroz platformu Nabavke.ba omogućena je i elektronska komunikacija između naručilaca i ponuđača. Postupak nabavke traje kraće nego kod klasičnog oblika nabavke.

„Kroz platformu smo definisali analize ponuda, precizne vremenske rokove isporuke roba i usluga, transparentnost postupka (fer i etički), brze povratne informacije s provedene aukcije, kao i jednostavnu izradu Plana nabavki za nerednu godinu, te omogućili otvorenost prema novim dobavljačima“, tvrdi Kremo.

Silver, Gold i Platinum paketi usluga

Korisnici platforme Nabavke.ba mogu se odlučiti za jedan od tri ponuđena paketa usluga: Silver, Gold ili Platinum verziju i to po povoljnim cijenama, kao i za besplatnu test verziju.

Kroz besplatnu test verziju, korisnicima je omogućeno organizovanje 1 nabavke, organizovanje 1 analize ponuda, organizovanje 1 E-aukcije, notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije, notifikacije o pristiglim ponudama, kao i 30 dana trajanja test verzije.

„Ukoliko se, na primjer, odluče za Silver verziju, koja košta 480 KM/godina bez PDV-a, korisnicima je omogućeno organizovanje 15 nabavki, slanje 15 ponuda, organizovanje 15 analiza ponuda, organizovanje 15 E-aukcija, notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije, notifikacije o pristiglim ponudama, besplatna tehnička pomoć pri organizovanju nabavki. U Gold verziji, koja košta 600 KM/godina, korisnicima je sve ovo omogućeno duplo, a ako se opredijele za Platina verzijiu koja košta 1.500 KM/godina, korisnicima su omogućene sve ove stavke neograničeno“, rekao je Kremo.

Inače, E-nabavu su mnoge vlade diljem svijeta prepoznale kao instrument reformi u javnom sektoru, koji omogućava nadležnima da prate učinkovitost i djelotvornost nabave, te postizanje ušteda i više transparentnosti i odgovornosti uz znatno snižavanje korupcije.

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

 

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.