Kahriman: Rezultati prate kontinuitet našeg ulaganja

Kahriman: Rezultati prate kontinuitet našeg ulaganja

Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma prokomentarisao je jučer objavljeni polugodišnji finansijski izvještaj kompanije kojom rukovodi.

U složenim okolnostima globalne krize, porasta ulaznih cijena energenata i poremećenog lanca nabavki ključnih komponenti (tržište elektroničkih komponenti i opreme, rasta ulaznih cijena energenata i rezultirajuća inflacija), BH Telecom d.d. Sarajevo u prvoj polovini 2022. godine bilježi snažan rast prihoda koji je za 14,4 miliona KM veći u odnosu na isti period prethodne godine, uz rast dobiti u odnosu na planiranu od 10,9 miliona KM ili za 63 posto. U posmatranom periodu EBITDA je iznosila 78,3 miliona KM i povećana je za 1,6 miliona KM ili 2 posto. Ovo prati istovremeni rast korisnika u ključnim segmentima poslovanja, kao rezultat aktivnosti kontinuiranog ulaganja u obogaćivanje sadržaja i tehnološki razvoj platformi i stabilno širenje optičke pristupne mreže”, kazao je on.

BH Telecom ostvario dobit od 25,3 miliona KM

Kahriman navodi kako je broj korisnika Moja TV usluge povećan za 8.000, uz povećanje broja postpaid mobilnih korisnika za 30.000, te ukupnog broja mobilnih korisnika za 50.000, kao rezultat razvoja atraktivnih paketa te kontinuirano ulaganje u širenje i rast kapaciteta mobilne mreže.

Broj poslovnih korisnika, pravnih lica, je uvećan za cca 2.000 u odnosu na isti period prethodne godine. Porast ukupnog saobraćaja u mreži BH Telecoma je 10 posto, s najvećim porastom saobraćaja u mobilnoj mreži od 30 posto. BH Telecom je zadržao lidersku poziciju na bh. tržištu telekomunikacija s preko dva miliona korisnika“, kazao je.

Poslovni rezultati za prvu polovinu 2022. godine rezultat su kontinuiranog razvoja i transformacije BH Telecoma, kontinuiranog ulaganja u nove poslovne modele, širenje optičke i bežične pristupne mreže svim tehnologijama, i značajnim kapitalnim ulaganjima, navodi dalje.

Bloomberg Adria

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.