Novosti

Bakar kao vjesnik ekonomskih ciklusa – kakva mu je budućnost?


Cijene bakra, kao i većine ostalih sirovina, rasle su u posljednje dvije godine, a potom su u junu ove godine doživjele značajan pad. Što možemo očekivati u budućnosti?

Bakar je na finansijskim tržištima poznat kao vjesnik ekonomskih ciklusa. Kad njegova cijena poraste, predviđa se rast globalne ekonomije. Kad cijene padnu, to može biti najava recesije. Inače, slično bakru, u junu ove godine pale su i cijene ostalih sirovina. U svakom slučaju, od tada se govori da će zbog sve restriktivnije monetarne politike središnjih banaka doći do usporavanja rasta svjetske privrede.

Cijena sirovina također ovisi o ponudi i potražnji. Daleko najveći potrošač bakra je Kina. Bakar se koristi u razne svrhe, ali uglavnom kao vodič električne energije. Dakle, on je osnovni materijal od kojeg se izrađuju kablovi za prenos električne energije, a sadrže ga i svi električni uređaji.

Hladi se i kineska privreda, a uglavnom su problemi u sektoru nekretnina, gdje je prodaja novih stanova znatno usporena zbog prezaduženosti građevinskih firmi, a građevinarstvo je i veliki potrošač bakra. No, to ne znači da se očekuje smanjena potražnja za bakrom.

Budući da je bakar dobar vodič električne energije (bolji vodiči su samo plemeniti metali, čija je cijena znatno viša), koristi se za izradu prenosnih mreža za električnu energiju. Prelaz na obnovljive izvore električne energije predviđa izgradnju solarnih i vjetroelektrana. Takve elektrane obično se nalaze u udaljenijim područjima gdje ne postoji mreža za prenos proizvedene energije.

(Financa.ba)