Novosti

LRC Albanija sve više dobija povjerenje bankarskog sektora


LRC Albanija i Intesa Sanpaolo Bank Albanija potpisale su Ugovor o saradnji 22. novembra 2022. godine. Ugovorom se omogućava Intesi Sanpaolo Bank Albanija korištenje usluga koje LRC Albanija nudi u okviru svoje elektronske platforme.

Iz LRC Albanije su posebno istakli ovu saradnju te naveli da je jedan od najboljih načina da se privede kraju poslovna godina upravo dobijanje povjerenja od strane ovako prepoznatog imena bankarskog sektora kakva je Intesa Sanpaolo Bank Albanija.

LRC Albanija je osnovana 2020. godine i kao takva predstavlja jedinu od Nacionalnog biznis centra akreditovanu bonitetnu kompaniju u Albaniji i prvu koja omogućava kompletan uvid u stanje i kretanja albanskog tržišta.

Prema riječima direktora Sefedina Mjekre, LRC Albanija je jedina bonitetna kompanija koja obrađuje javne podatke i analizira godišnje finansijske izvještaje privrednih lica u Albaniji. ,,Putem naših servisa pomažemo preduzećima i bankama da analiziraju tržište, minimiziraju rizik poslovanja i unaprijed proces uspostave saradnje”, naveo je direktor Mjekra.

Pored gore navedene akreditacije od strane Nacionalnog biznis centra, ono što daje poseban kredibilitet LRC Albaniji jeste upravo saradnja sa bankarskim sektorom. Pored Intesa Sanpaolo Bank Albanija koja će od sada imati pristup podacima na platformi, te iste podatke koriste Tirana Bank, ProCredit Bank Albanija, Union Bank, UBA, NOA Bank. Direktor Mjekra među najviše korištenim podacima od strane bankarskog sistema izdvaja uvid u popise preduzeća, bilanse i referentne vrijednosti preduzeća, te analize industrije.

Za manje od dvije godine postojanja na tržištu, LRC Albanija je uspjela dostići nivo kompanije čiji podaci su multisektorski i višestruko prilagođeni ne samo bankama, već i različitim vrstama preduzeća i osiguravajućih društava. Pouzdanost tih podataka, odnosno sigurnost pri konzumiranju istih proizlazi iz izvora, odnosno državnih institucija, ali i ažuriranja koja se vrše na dnevnoj bazi.

,,Nastojimo da u svakom trenutku svi naši klijenti imaju ažurirane i prije svega tačne podatke. Alat koji mi koristimo, odnosno Business Intelligence System, preuzet od našeg LRC Business Intelligence System u Bosni i Hercegovini, je alat kreiran po uzoru modernih kompanija za podršku poslovanju širom svijeta. Uz pomoć Business Intelligence Sistema, naši klijenti mogu unaprijediti odnose sa postojećim klijentima i pronaći nove kupce. Sistem omogućava brz, jednostavan i pregledan uvid u stanje kompletnog tržišta, poslovanja konkurencije i dobavljača. Pored toga, Business intelligence System prepoznat je kao efikasan alat za prikupljanje, analizu i obradu poslovnih informacija potrebnih za kreiranje poslovnih planova i strategija”, ističe Mjekra.

Ono na čemu se temelji odnos sa klijentima, a na čemu će se bazirati i uspostavljena saradnja sa Intesa Sanpaolo Bank Albanija jeste upravo pouzdanost, odnosno povjerenje. ,,Godinama, od postojanja LRC Grupacije, na listi naših prioriteta su potrebe naših klijenata i partnera. Naš cilj nije samo uspostaviti saradnju, potpisati ugovor i pohvaliti se kvantitetom. Na prvom mjestu je održivost te saradnje, odnosno napori da se povjerenje koje nam je dato od strane klijenata i opravda”, zaključuje Mjekra.

Podsjećamo, LRC Albanija je članica LRC Grupacije, osnovane 2000. godine pod nazivom LRC Kreditni biro a koja takođe djeluje na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Više informacija dostupno je na www.lrcbh.com, a za besplatno testiranje platforme LRC Albanije posjetite https://www.lrc.al/.