Javni prihodi u FBiH viši za 15 posto

Javni prihodi u FBiH viši za 15 posto

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-novembar ove godine uplatili su 5.782.720.932 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 752.047.870 KM ili za 15 posto, a u odnosu na isti period 2019. godine više za 987.069.349 KM, ili za 20,58 posto, objavila je Porezna uprava Federacije BiH.

U strukturi javnih prihoda za jedanaest mjeseci ove godine (januar-novembar): porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 508.698.490 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit u iznosu 499.539.230 KM, porez na promet nepokretnosti i prava u iznosu 84.234.174 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 39.136.038 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 374.361 KM, takse i naknade su naplaćene u iznosu 620.632.491 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 50.094.253 KM, članarine u iznosu 9.435.004 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.981.823 KM.

U tom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.965.446.101 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-novembar ove godine naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.219.675.507 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.563.971.592 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 181.799.002 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. novembra ove godine je 540.367. Taj broj veći je za 6.614 u odnosu na podatak od 30. novembra 2021. godine kada je broj zaposlenih bio 533.753.

Broj zaposlenih na dan 30. novembra ove godine veći je za 816 u odnosu na podatak od 31. oktobra ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 539.551, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.