Tema u fokusu

Olovo pored ljekovite banje ima i niz znamenitih lokacija


Za općinu u kojoj danas živi oko 10.000 ljudi može se reći da je mjesto zanimljive raznovrsnosti koju su proizvele prirodne i kulturno-historijske prilike. Olovo leži na sastavcima krakova Stupčanice i Bioštice koje čine Krivaju. Prvi put je spomenuto u 14. vijeku, tada pod nazivom Plumbum, što na latinskom znači olovo.

Najstarije Gospino svetište na Balkanu

Krajem srednjeg vijeka ovdje su najvećim dijelom živjeli Sasi koji su bili rudari te razni trgovci i obrtnici iz Dubrovnika i Dalmacije. Za njihove duhovne potrebe u drugoj polovini 14. vijeka sagrađen je samostan Svete Gospe, koji danas predstavlja najstarije Gospino svetište na Balkanu i stjecište velikog broja vjernika katoličke vjeroispovijesti iz svih krajeva naše zemlje i susjedne Hrvatske.

U domenu vjerskih objekata značajna je i crkva i svetište Svetog Roka u naselju Bakići, kao i Drvena džamija iz 16. vijeka u Solunu te pravoslavna crkva na obronku iznad grada.

Na području općine postoji čak devet izvorišta termo-mineralne vode, a u centru grada je sagrađen i jedinstven banjsko-rekreativni centar.

Okosnicu potencijala i turističke ponude čine izvori termo-mineralne vode na kojima općina leži, ukupno njih devet. Još 1887. godine vršene su analize sastava vode i njene temperature koja je prema zapisu iz tog perioda iznosila 31,5 ˚C. Danas, sa temperaturom od 36 stepeni i potvrđenim ljekovitim svojstvima, ova voda je korisna u liječenju reumatizma, raznih kožnih bolesti i neuralgija.

Obilježja vode se nisu mijenjala posljednjih 100 godina te je, pored već navedenih kožnih i reumatskih, dobra za liječenje i neuroloških bolesti i bolesti organa za varenje.

Turističke atrakcije

Pored ljekovite banje, Olovo ima još znamenitih lokacija, poput klisure u selu Čude i Ponjeračko-boganovićke pećine nadomak grada, čiju posebnu draž predstavlja činjenica da se u pećinu ulazi u jednom selu – Ponijerci, a izlazi u drugom – Boganovićima. Izletište Zeleni vir na rijeci Bioštici izbor je mnogih koji žele uživati na bazenu ili rijeci Bioštici.

Važan segment kulturno-historijskog naslijeđa Olova predstavljaju stećci, srednjovjekovni nadgrobni spomenici. Pronađeni su na skoro 40 lokaliteta!

Zahvaljujući lokalnim atrakcijama, Olovo je našlo svoje mjesto na turističkoj mapi BiH. Svakog proljeća ovdje se organizira rafting, popularan je ribolov, a ništa manje nije značajno ni planinarenje koje je draga aktivnost i djeci i mladima, dok je dom Nusret Džakmić Nuki u olovskom selu Ponijerka stalno mjesto susreta planinara iz cijele BiH.

Uz sve ovo, Olovo ima i svoju free climbing stazu na ulazu u kanjon Krivaje, što predstavlja poseban užitak brojnim penjačima i alpinistima.

Olovo je malo, ali jedinstveno mjesto koje rado otvara svoju dušu posjetiocima unoseći u njihove živote trajno lijepe uspomene.

Piše: E. A.