Srđan Petrušić: Pravna lica često bez adekvatne pravne zaštite ulaze u sudske sporove

Srđan Petrušić: Pravna lica često bez adekvatne pravne zaštite ulaze u sudske sporove

Temeljna područja djelatnosti Advokatskog društva Petrušić & Co iz Zenice jesu korporativno i privredno pravo, radno pravo, obligaciono-pravni odnosi i upravno pravo, a specijalizirano je i za zastupanje pred Ustavnim sudom BiH te pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Društvo je osnovano 2015. godine, ali njegovi počeci sežu u 1991. godinu kada je osnovana Advokatska kancelarija Ante Petrušića. Na čelu Društva, u obliku u kojem je sada, nalazi se njegov sin, advokat Srđan Petrušić. Osim njega, u advokatskom timu su još tri mlada pravna stručnjaka.

Ova, po prosjeku godina jedna od najmlađih advokatskih kancelarija u našoj zemlji, poslovnu 2021. godinu završila je sa preko milion maraka dobiti, što ju je, po tom osnovu, stavilo na drugo mjesto u branši u BiH.

Petrušić & Co posluje pod tim imenom sedam godina i sve te godine na LRC BIS-ovoj je listi bonitetno pouzdanih preduzeća. Sjajan povod za razgovor sa advokatom Srđanom Petrušićem, vlasnikom Društva.

U poslovnom je svijetu bonitetnost važna i poželjna, ali zanima me da li je i koliko važna Vašim klijentima?

„Smatram da je bonitetna pouzdanost danas, u vrijeme velike ekonomske krize u svijetu, dobar i snažan pokazatelj sadašnjim i budućim poslovnim partnerima da mogu svoje pravne probleme prepustiti nama da ih riješimo na najbolji mogući način. Bonitetna pouzdanost i ekonomski rast ovog advokatskog društva je uticao na povećanu saradnju sa većim brojem privrednih lica u BiH, koji su prepoznali naš kvalitet, praćen značajnim privrednim rastom u 2021. godini.“

Lista Vaših klijenata, kada govorimo o pravnim licima, iznimno je impresivna. Je li u svijetu advokature konkurencija velika i je li poželjna?

„Konkurencija u advokaturi u BiH jeste velika, ali smatram da svaki advokat, shodno svojim vještinama i znanju, ima prostora da napravi dobar posao. Konkurencija je svakako i poželjna jer utiče na svakog privrednika da radi više i da se bori za svoje mjesto u privrednoj branši kojoj pripada. Najbolja reklama za svakog advokata, a na kraju i za svako privredno lice, jeste njegov privredni rast i ekonomski pokazatelji. Kao što sam već rekao, naši ekonomski rezultati iz 2021. godine najbolji su pokazatelj našeg poslovnog uspjeha i naša najveća reklama.“

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) pokušala je jednim velikim projektom prije nekoliko godina medijaciju u rješavanju sporova postaviti na, ako tako možemo reći, mjesto koje zaslužuje. Preporučujete li medijaciju svojim klijentima i koliko su ljudi generalno raspoloženi da je prihvate?

„Svakako. Pokušaji mirnog rješenja spora su prioritet u našem poslu. Nažalost, u većini slučajeva stranke se odlučuju za sudsku zaštitu svojih prava, a naročito od pandemije Covid-19, koja je značajno uticala na platežnu sposobnost dužnika.“

Šta se može/treba promijeniti u pravosudnom sistemu naše zemlje da se beskonačno dugi sudski procesi skrate/ubrzaju? Svjedoci smo da se često razvlače do besmisla.

„Smatram da VSTV mora da vrši veći pritisak na nosioce pravosudnih funkcija kako bi se predmeti blagovremeno završavali, te da se na određeni način uvedu i kazneni bodovi za nerješavanje sudskih sporova u razumnom roku, bez naročito opravdanih razloga.“

Pošto ovaj intervju radimo za Poslovne novine i biznis platformu, zanima nas koja je vrsta sporova najčešća (ako imate neku statistiku, naravno), a da je tretira radno pravo?

„Najčešće vrste radnih sporova kojima se mi bavimo, a koji su najzastupljeniji na svim sudovima u BIH, jesu poništenja odluke o otkazu, povrede na radu te isplate razlike plata i razlike naknada iz plate po raznim osnovima.“

Jesu li često radnici u sporovima sa velikim sistemima prepušteni sami sebi? Koliko, prema Vašem ličnom iskustvu, uopće poznaju svoja prava?

„Radnici, za razliku od prethodnih godina, prilično su se dobro upoznali sa svojim pravima. Većina njih je svjesna svojih prava, ali i obaveza iz radnih odnosa. Zakon o radu FBiH sam kaže da je teret dokazivanja u slučaju otkaza ugovora o radu na strani poslodavca. To se smatra vrstom spora koja najteže pada radniku, kako po psihičkom, tako i po finansijskom osnovu. U svim ostalim sporovima, smatram da je ipak društvo u kojem živimo uvijek više naklonjeno radniku nego poslodavcu.“

Koliko su, pak, pravna lica u sporovima sa državom prepuštena sama sebi?

„Pravna lica uz advekvatnu pravnu zaštitu i angažman profesionalnih punomoćnika, mogu da zaštite svoja povrijeđena prava. Problem se javlja kada pravna lica, bez adekvatne pravne zaštite, ulaze u sudske sporove i očekuju rezultate koje, bez profesionalnih punomoćnika, nije moguće realizirati.“

Koje je pravilo kojeg se držite u poslovanju?

„Dobar i pošten rad je najbolja reklama.“

Razgovarala: Adisa. B.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.