Bojana Vuković, direktorica agencije Lingua Medica: Menadžer ima faktor X ili ne, to se ne može naučiti

Bojana Vuković, direktorica agencije Lingua Medica: Menadžer ima faktor X ili ne, to se ne može naučiti

“Biti precizan, brz i pouzdan” imperativ je u poslovanju Lingua Medica d.o.o. Banja Luka, prve agencije specijalizovane za usluge prevoda u oblasti medicine i farmacije u BiH. Od kolikog je to značaja, posebno u ovoj djelatnosti, vidi se po tome jer greške ne samo da koštaju puno novca i vremena, već i ugrožavaju živote ljudi.

Sa Bojanom Vuković, direktoricom Lingua Medica d.o.o. Banja Luka, razgovarali smo o tome s kojim ciljem je osnovana ova agencija, koje sve vrste usluga pružaju, koliko se u BiH pridaje važnost djelatnosti medicinskog tumača, kao i o daljnjim planovima……

Medicinski prevod je specifična usluga i svugdje u svijetu se specijalno tretira. Da li je u BiH prepoznat značaj medicinskog tumača?

“U svim razvijenim zemljama posebno se ovlašćuju sudski, a posebno medicinski tumači (court i medical interpreter), jer prevod stručnog medicinskog teksta nosi veliku odgovornost, gdje svaka greška može imati kobne posljedice. Nažalost, u BiH i u zemljama regiona još nije prepoznat značaj medicinskog tumača, tako da se svako prihvata prevoda, kojeg kvalitetno može uraditi samo diplomirani doktor medicine, stomatologije ili farmaceut. To i jeste naša prednost, jer stručni tim Lingua Medicae se sastoji upravo od ljekara, stomatologa i farmaceuta, koji tijesno sarađuju sa filolozima. To je garant dobrog i korektnog prevoda, što je cilj i nama i našim klijentima.”

Možete li ukratko predstaviti agenciju Lingua Medica i koje vrste usluga pružate?

“Agencija Lingua Medica je osnovana u novembru 2018. godine u Banjoj Luci. Osnovni cilj je bio da se farmaceutskim kompanijama u BiH i regionu pruži kvalitetna usluga u pogledu prevoda i svih pratećih aktivnosti koje se odnose na regulatorne poslove. Tako smo prva agencija specijalizovana za usluge prevoda u oblasti medicine i farmacije. Naša agencija pruža još usluge testiranja čitljivosti uputstva za lijek, statističku obradu podataka za biomedicinska istraživanja. Također, naš tim je stručan za pisanje i uređivanje stručnih publikacija, brošura, smjernica, vodiča i sl.”

U prošloj godini ste ostvarili prihod od prodaje u iznosu od 474.000 KM, a ukupna dobit bila je 216.000 KM. Možete li reći nešto o tome i kakve ste rezultate ostvarili u 2022. godini?

“Da, u prošloj godini smo dobro poslovali i prema pokazateljima bonitetne agencije LRC d.o.o. Sarajevo rangirani smo kao bonitetno pouzdana kompanija sa ocjenom boniteta 5 (izvrstan), na što smo veoma ponosni. Inače, u 2022. godini smo ostvarili povećanje prihoda, proširili smo svoju referentnu listu klijenata, zaposlili nove radnike…”

U prošloj godini smo ostvarili prihod od prodaje u iznosu od 474.000
KM

Koje najvažnije projekte ste realizovali u prošloj godini?

“U protekloj godini smo organizovali i proveli preko 300 testiranja čitljivosti uputstava za lijek, preveli na stotine autorskih kartica sa i na razne evropske jezike, organizovali klinička ispitivanja iz oblasti porodične medicine, uređivali kliničke smjernice i vodiče… Također, upustili smo se i u izdavački poduhvat, pa smo kupili autorska prava za nekoliko prestižnih naslova zanimljivih stručnoj javnosti, a publikacija prevoda udžbenika planirana je za naredni Sajam knjige u Frankfurtu.”

Šta za Vas znači biti pouzdan poslovni partner i koliko je ova osobina danas značajna za poslovanje kompanije?

“Pouzdanost je conditio sine qua non u svim aspektima života, a pogotovo u poslu. Pouzdanost znači poštovati zadate i dogovorene rokove, držati se dogovora vezanih za procijenjene troškove i naravno pružiti visokokvalitetnu uslugu, ne samo prvi put, nego svaki put.”

Koje su, prema Vašem mišljenju, odlike uspješnog menadžera?

“Uspješan menadžer mora voditi kompaniju u maniru dobrog domaćina. Mora biti lider, a ne gazda. Svojim primjerom mora podsticati sve u firmi da daju najbolje od sebe. I to cijene uposlenici, ali i klijenti. Oni prepoznaju da li menadžer ima taj faktor X ili ne, to se ne može naučiti.”

Uspješan menadžer mora voditi kompaniju u maniru dobrog domaćina

A kakvi su bili Vaši počeci u biznisu?

“Kako naš narod kaže “Svaki početak je težak”. Traži od vas angažovanje 300% i to 24 sata na dan u sedmici. Na samom početku sam ja bila ta koja je obavljala sve poslove i prošla kroz sve faze radnog procesa. Tek potom, uvodila sam jednog po jednog novog radnika u tim. I mislim da je to vrlo bitno, ako ste lider.”

Da li ste nekada morali podrediti interes kompanije, kako bi ispunili zahtjeve klijenata?

“Pa, naši klijenti nas čine uspješnima. Mi smo izuzetno ponosni na našu referentnu listu na kojoj se mogu naći najveće domaće i svjetske farmaceutske kompanije. Ponosni smo na činjenicu da su naši klijenti, zadovoljni našom uslugom. Iz godine u godinu obnavljaju ugovor o saradnji sa našom agencijom, dajući nam potvrdu da smo pouzdan partner.”

Kakvi su planovi i očekivanja menadžmenta agencije Lingua Medica za 2023.?

“Naš plan je da održimo kvalitet usluge, ali i da se dalje razvijamo, te obogatimo naš portfolio novim, zanimljivim uslugama.”

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.