Novosti

Teslićka firma “Drvo export” dobila koncesiju za istraživanje uglja kod Prijedora


Na Bukovoj Kosi kod Prijedora vršiće se istraživanje uglja, a na inicijativu teslićke firme “Drvo export”, odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije donijela je Vlada Republike Srpske.

 

Lokacija na kojoj će se vršiti istraživanje nalazi se na području mjesne zajednice Veliko Palančište, uz magistralni put Prijedor-Kozarska Dubica. U inicijativi teslićke firme navedeno je da se investitor obavezuje da će na katastarskim parcelama na kojima bude vršio istraživanja obezbijediti nadoknadu štete vlasnicima parcela sklapajući sa njima ugovore o nadoknadi štete.

Nakon završetka radova na istraživanju i dokazivanja bilansnih rezervi obavezna je rješavati imovinske odnose kupovinom pojedinih parcela koje se nalaze unutar istražnog prostora.

Koncesija će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva za podnošenje ponuda.

Izvor: Glas Srpske