Novosti

Snabdijevanje gasom: Konekcija sa zdravim razumom


Regulisanje transporta prirodnog gasa i regulatora na nivou Bosne i Hercegovine je čisto tehničko pitanje kojim bi bili riješeni problemi svih međunarodnih gasnih interkonekcija između naše i susjednih zemalja, izjavio je Edhem Bičakčić predsjednik udruge elektroenergetičara BiH. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara ustvrdio da su pitanja koja zakon reguliše “napad na ustavne nadležnosti entiteta Republike Srpske”.

– Ne radi se ni o kakvom napadu nego o potrebi rješavanja postojećih problema i stvaranju uslova za funkcionisanje tržišta prirodnog gasa, slobodnu trgovinu, kontinuirano snabdijevanje ovim energentom i razvoj osnovne transportne gasne infrastrukture – pojasnio je Edhem Bičakčić.

Uporište za ovakav stav nalazi u činjenici da je formiranje državnih korporacija definisano i Aneksom 9, Dejtonskog sporazuma na čemu se temelji i formiranje državne kompanije Elektroprenos BiH i Državne regulatorne komisije za električnu energiju. Sve dok se ovo ne riješi na isti način, gasna privreda i cijeli sektror će zaostajati u razvoju.

– Nažalost, Istočna interkonekcija i sve druge, kao i budućnost ovog sektora trenutno je u rukama samo ministra Košarca – zaključio je Edhem Bičakčić.

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisterme (CIGRE) kojim predsjedava Edhem Bičakčić, kao jedinstvena organizacija elektroenergetičara u našoj zemlji u prošloj godini organizovala je okrugli sto o značaju gasa u procesu tranzicije i dekarbonizacije energetskog sektora. Vijeću ministara i drugim nadležnim tijelima proslijeđeni su jasni i operativni zaključci u čijoj provedbi bi i oni morali da učestvuju. Na sjednici Upravnog odbora Bh. komiteta CIGRE, krajem prošlog mjeseca konstatovano je da Vijeće (u što spada i ministarstvo na čijerm čelu je ministar Košarac) niti jedan od zaključaka nisu realizovali.

Piše: Hajdar ARIFAGIĆ