Tema u fokusu

Symbiot, Iskraemecov novi inteligentni programski paket budućnostiU oblasti mjerenja i upravljanja električnom energijom Iskraemeco Sarajevo d.o.o. drži stabilnu poziciju lidera u Bosni i Hercegovini, a da će se na njoj zadržati i u budućnosti govori to što vrše kontinuirana ulaganja u razvoj proizvoda i usluga. Konstantne i veoma brze promjene na svjetskom tržištu i razvoj novih tehnologija nameću jako intenzivnu tržišnu utakmicu, koju Iskraemeco Sarajevo d.o.o. sa svojim novim pametnim brojilima električne energije, ali i novim programskim rješenjima igra više nego uspješno. O izazovima koje promjene na tržištu nose, ali i dosadašnjem napretku i menadžerstvu, za Poslovne novine govori Mirza Softić, direktor firme Iskraemeco.


Na teritoriji Bosne i Hercegovine prisutni ste dugi niz godina. Opišite nam period od osnivanja 1999. godine do sada, šta je drugačije danas u odnosu na period osnivanja, koliko se promijenila sama kompanija, a koliko tržište?

“Poslovni kontekst ili ako hoćete samo tržište, posmatrano od trenutka našeg osnivanja 1999. godine pa do danas je neuporedivo drugačije za sve sudionike istog, a pogotovu za proizvođače i isporučioce opreme koja služi za određena mjerenja i upravljanja određenim procesima kao što smo mi. Svjedoci smo kojom se brzinom takva oprema unapređuje i mijenja što samo po sebi nameće imperativ da dobre projekcije budućnosti, fleksibilnost i prilagodljivost, te sam razvoj su ključne karakteristike za rast i razvoj preduzeća pogotovo u našoj sferi poslovanja. Naš put je put od običnog servisa indukcionih brojila starijih generacija do proizvođača i isporučioca najsavremenije opreme i softwera za mjerenje i upravljanje električnom energijom.”

Sa trenutnim proizvodnim kapacitetima pozicionirali ste se kao lider u proizvodnji i servisiranju brojila električne energije u Bosni i Hercegovini, dok se Vaša laboratorija etablirala kao vodeća laboratorija u Bosni i Hercegovini u oblasti inspekcije/verifikacije mjernih uređaja. Kakvo je Vaše viđenje konkurencije i na koji način nastojite biti korak ispred drugih?

“Kao što ste i sami kazali, naša pozicija lidera u proizvodnji i servisiranju brojila električne energije kao i opremljenost i stručnost naše laboratorije su same po sebi karakteristike koje nam uz dokazan kvalitet i pouzdanost naše opreme na terenu, daju određenu prednost u odnosu na konkurenciju koju naravno konstantno držimo u fokusu. Mislim da smo daleko ispred i kod ostalih elemenata vezanih za konkurentnost, ali ono što bih posebno istakao je taj postprodajni period odnosno potpuna fleksibilnost naspram potreba naših kupaca, (održavanje, servisi, reklamacije i slično).”


S obzirom na vrstu i obim proizvoda i usluga koje nudite, kako biste ocijenili tržište rada u Bosni i Hercegovini? Koliko je teško pronaći, a koliko teško zadržati stručnjake?

“To je svakako goruće poslovno pitanje u Bosni i Hercegovini, pogotovo za radno – intenzivne djelatnosti, a odgovor je sasvim jasan, a to je da poslodavci jednostavno moraju ponuditi zaposlenicima uslove koji će ih odvratiti od razmišljanja o odlasku u zemlje Zapadne Evrope. Kad govorim o uslovima, tu ne mislim samo na finansijska primanja zaposlenika za svoj rad koja su vjerovatno najznačajniji faktor, međutim veliku ulogu svakako igraju i radna i poslovna atmosfera koju treba urediti i osavremeniti, kao i mogućnost napredovanja i dokazivanja isključivo na osnovu doprinosa u samom poslu, sigurnosti na radu i još mnogo faktora, a što sve skupa jednostavno treba da dostigne onaj kritičan nivo koji će odvratiti radnika od razmišljanja o napuštanju vlastite domovine.”

Svjedoci smo da se tržište konstantno i jako brzo mijenja. Na kakve izazove i promjene ćete morati odgovoriti u narednom periodu i kako vidite dalji razvoj kompanije?

“Kao što znate, mi smo već u eri pametnog mjerenja potrošnje električne energije i pametnih mreža, a to su mreže koje inteligentno integriraju aktivnosti svih korisnika koji su na nju spojeni – proizvođače, potrošače i one koji su i jedno i drugo, a kako bi se učinkovito isporučila obnovljiva, isplativa i sigurna električna energija. Naravno, nivo implementacije ovih sistema se razlikuje među državama Evrope, ali je bitno kazati da je naša zemlja također na tom putu, a da je Iskraemeco Sarajevo svoje proizvode i usluge prilagodio i razvoju pametnih sistema mjerenja. Proizvodnja savremene opreme za pametna sistemska mjerenja električne energije i konstantan razvoj softwera kao neizostavnog dijela pametnih sistema mjerenja je naša formula za sigurno koračanje u budućnost. Naš novi iskorak na ovom putu, a koji sa zadovoljstvom predstavljamo je Symbiot, Iskraemecov novi inteligentni programski paket. Symbiot je prilagodljivi inteligentni softver za budućnost koji omogućuje jednostavno, vrlo sigurno i automatizirano poslovanje bilo kojeg komunalnog preduzeća, jer je platforma za struju, vodu, toplotu i plin, i njegova vrlo važna karakteristika je njegova fleksibilnost, prilagodljivost i modularan dizajn koji omogućuje našim klijentima da u potpunosti prilagode svoje sustave svojim potrebama. Ono što će nam budućnost kad-tad donijeti je integracija svih komunalnih sistema mjerenja u jedan krovni inteligentni sistem a što bi svakako donijelo ogromne koristi.”

Iskraemeco Sarajevo d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne pouzdanosti. Koliko su kompanijama važna ovakva priznanja i koliki je njihov značaj?

“Na certifikat bonitetne pouzdanosti gledam prije svega kao potvrdu rezultata naših nastojanja da naše poslovanje konstantno unapređujemo u svakom segmentu, i to jeste svojevrsna satisfakcija za sve nas. Ako bi to komercijalno gledali, ovakvi certifikati kao potvrde našeg uspjeha nas svakako raspodjeljuju na onu stranu poslovnih subjekata sa kojima je preporučljivo, pouzdano i lako poslovati.”

Ko su ljudi koji čine Vaš tim i na kojim poslovnim principima funkcionišete?

“Preduslov za uspješno poslovanje je svakako izgrađen kvalitetan poslovni tim i mi posvećujemo veliku pažnju tome. Mislim da danas raspolažemo ekipom iskusnih stručnjaka, svako u svojoj oblasti, a koji su spremni da se uhvate u koštac sa svim izazovima koji se pred nas postavljaju.”

Svaki posao nosi probleme i izazove sa sobom. Koji su najveći problemi i izazovi s kojima se susreće jedan menadžer?

“Menadžeri jednostavno moraju biti korak ili dva ispred trenutnog poslovnog konteksta i vremena, a kako bi spremno dočekali svaki novi poslovni ambijent i okruženje i iz istog izvukli maksimalnu korist za svoje preduzeće, projekat ili poduhvat. Mogućnosti dobrih procjena nadolazećeg i budućeg poslovnog okruženja i izazova, te dobro planiranje i priprema je zapravo jedini alat sa kojim menadžeri smanjuju svoje poslovne probleme, iste pretvaraju u prilike i to je zapravo jedan od ključnih faktora diferencijacije uspješnih od onih manje uspješnih.”