Novosti

Beč plaća stanarinu korisnicima gradskih stanova


Gradske vlasti Beča će u okviru svoje antiinflacijske politike u septembru ove godine svim stanarima 220.000 stanova u vlasništvu grada obezbijediti finansijsku pomoć u iznosu od polovine mjesečne neto cijene za najam. Radi se o dodatnom bonusu, u sklopu kojeg gradska vijećnica planira podijeliti ukupno 55 miliona eura među stanovnicima. Ova finansijska injekcija će oko pola miliona građana osloboditi plaćanja zakupnine.

Preduzeće za upravljanje gradskim stanovima Wiener Wohnen će kao dodatnu mjeru stanarima čija je stanarina povećana u periodu 2022. – 2023. omogućiti još jedan finansijski bonus krajem godine. Stvarni iznos ove pomoći zavisiće od stope povećanja koja se dogodila tokom navedenog perioda. Posljednja mjera se sastoji u olakšavanju procedure za pregovaranje o ugovorima o plaćanju najma. Ovo bi trebalo da pomogne onim stanarima koji su u zaostatku sa plaćanjem i u riziku da izgube svoj stambeni prostor.

Stvaranje solidne mreže socijalne sigurnosti koja zadovoljava zahtjeve sadašnjeg vremena jedan je od prioriteta austrijske prijestolnice. 

“Subvencionirano stanovanje je oduvijek bilo simbol socijalne kohezije u Beču. Sa bonusom za stanare u gradskim stanovima, grad Beč i Wiener Wohnen pokazuju šta znači društveno odgovorno ponašanje Posebno u ovim teškim vremenima je važno da ljudi dobiju opipljivu podršku tako da ne moraju brinuti o gubitku stana”, kaže Katrin Gaál, članica bečke vlade, resor za stambenu politiku, stanogradnju, obnovu grada i pitanja žena. 

Svim građanima kojima je potrebna finansijska pomoć grad pomaže kroz kompleks mjera – od stambene podrške, preko djelomičnog doprinosa za najam stana do takozvanog energetskog bonusa, koji je Beč uveo sredinom prošle godine kao odgovor na neobično visoke cijene energenata.