Tema u fokusu

Artco Group iz Sarajeva slijedeće godine otvara ured u zapadnoj Evropi


Artco Group d.o.o. Sarajevo jedna  je od najbržerastućih kompanija u BiH, koja se bavi informaciono-komunikacionim tehnologijama sa širokom paletom usluga i proizvoda u domenu sistem integracija i aplikativnih riješenja za različite industrije.

U intervjuu za Poslovne novine direktor Anis Škamo kaže da nastavljaju bilježiti rast prihoda zadnje tri godine.

“Već u prvih pet mjeseci 2024. godine dostigli smo rezultate iz 2023. Za taj uspjeh prije svega moramo zahvaliti našim vrijednim kolegama koji marljivo rade, dodatno se usavršavaju i svoje znanje prenose na krajnje korisnike. Pri tome, implementiraju pouzdana tehnološka rješenja, koja našim kupcima olakšavaju i ubrzavaju svakodnevne radne procese”, istaknuo je Škamo.

Dakle, stručni kadar je najvažniji adut vaše kompanije. Da li planirate nastaviti ulaganja u ljudske potencijale?

U našoj industriji „ključ uspjeha“ kompanija su ljudi, inžinjersko osoblje koji mogu svoje znanje prenijeti na projekte u realizaciji, tako da ćemo nastaviti ulagati u ljudske potencijale i proširivati naš tim u narednom periodu. Cilj nam je okupiti najkvalitetnije kadrove, kojima će biti omogućeno da rade na ozbiljnim IKT projektima i dodatno usavršavaju svoje znanje a u skladu sa primjenom najmodernijih tehnologija sadašnjice.

U proteklom periodu realizovali ste brojne značajne projekte. Možete li reći nešto o tome?

U proteklom periodu realizovali smo i uspješno implementirali  mnogo projekte. Svaki projekat za nas ima jednaku važnost i značaj,  kao i svaki kupac. Sve kupce, klijente i partnere tretiramo jednako, bez obzira na vrijednost projekta koji se realizuje. Naš krajnji cilj je uspješna implementacija svakog projekta na obostrano zadovljstvo, korisnika ili klijenta za koga se projekat realizuje i nas kao kompanije. Na tržište Bosne i Hercegovine nastojimo da donosemo sve aktuelne trendove, bez obzira na domen poslovanja ili primjene rješenja. Važno nam je da uspostavimo dobru saradnju sa kompanijama koje posluju u našoj državi i izgradimo siguran, pouzdan i održiv digitalni eko sistem Bosne i Hercegovine.

Artco Group je razvila Poslovni informacioni sistem i sistem Upravljanja dokumentima. Kako teče njihova implementacija?

Da, Artco Group je razvila Poslovni informacioni sistem i sistem Upravljanja dokumentima, kako bi pomogla malim i srednjim preduzećima da digitalizuju svoje poslovanje,  unaprijede poslovanje i olakšaju svakodnevne aktivnosti i operativne radnje svojim uposlenicima. Zahvaljujući tome,  omogućeno im je dugoročno pohranjivanje podataka u elektronskoj verziji, koja olakšava pretraživanje i svakodnevne radne operacije. Vrijednost naših rješenja Poslovno informacionog sistema i sistema za Upravljanje dokumentima je u tome što se lako i jednostavno prilagođavaju i implementiraju u okruženjima korisika, sa svim neophodnim prilagodbama koje bi operativno poslovanje učinile što jednostavnijim. Danas imamo dosta otvorenih projekata kod naših kupaca, koji su u fazi realizacije. Možemo reći da smo zadovoljni dinamikom implementacije, kao i dinamikom ugovaranja istih. Raduje nas što je tržište u BiH prepoznalo kvalitet, pouzdanost i fleksibilnost rješenja koje nudi naša kompanija, a koja su izgrađena na osnovu aktuelnih trendova i koja ni u kom pogledu ne zaostaju za svjetskim. Ova naša rješenja ujedno su i isplativija za implementaciju i prilagodljivija potrebama naših kupaca, prateći njihove poslovne procese. U narednom periodu planiramo da značajnije komercijalizujemo oba naša proizvoda po usaglašenoj licencnoj prodajnoj shemi i povećamo prisustvo sa našim bh. produktom na domaćem tržištu.

Jedan od Vaših planova bio je i otvaranje ureda Artco Group u nekoj od zemalja EU. Da li ste to ostvarili i kakvi su Vaši daljnji planovi na evropskom tržištu?

Pokrenuli smo proces otvaranja kompanije u susjednoj nam državi Crnoj Gori, koja nije članica EU, ali je članica NATO-a. U planu nam je da 2024. godinu iskoristimo za značajan i snažniji rast i prisustvo u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, te da od 2025. godine otvorimo ured u jednoj od zapadno-evropskih zemalja i na tome aktivno radimo. Nekoliko država je u razmatranju, te u ovom trenutku ne bismo otkrivali više detalja o planiranom poslovnom širenju na tržište zapadne Evrope. Ovom tržištu značajno nedostaje stručnih, pouzdanih, certifikovanih i kvalitetnih kompanija sa širokim obimom djelovanja, kroz domen razvoja kastimiziranih rješenja kao i sistemske integracije.

Sa kojim prioritetima ste započeli godinu?

Pored konstantnog rada na razvoju kompanije i unapređenju poslovanja, u prethodnom periodu smo naporno radili na planu certifikovanja kompanije, kako bismo u naše svakodnevno poslovanje uveli relevantne poslovne certifikate. Ovi certifikati našim krajnjim korisnicima pružaju kvalitet, sigurnost, kontinuitet poslovanja i efikasnost. U prethodnom periodu smo kao kompanija uspješno pribavili sljedeće ISO certifikate: ISO 9001; ISO 27001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 27701; ISO 25010; ISO 20000; ISO 18295; ISO 22301. Svaki od navedenih certifikata garantuje našim poslovnim partnerima, klijentima i kupcima da iza svakog rješenja, projekta i realizacija kompleksnih sistema stoji kompanija, koja pored certifikivanih ljudi, ujedno prati i posjeduje relevantne certifikate kojim dokazuje kvalitet, sigurnost i efikasnost poslovanja.

Standardizacija i certifikacija poslovanja doprinosi jačanju konkurentnosti na bh. tržištu, kao i jačanju imidža kompanije u smislu pouzdanog i organiziranog partnera. Ujedno predstavlja garanciju za sigurno postupanje s informacijama i osjetljivim podacima s tačno definisanim odgovornostima i ovlastima unutar organizacije kompanije, što je važno klijentima da znaju da surađuju sa pouzdanim parterom.

Artco Group uspostavlja partnerstva samo sa vendorima koji su lideri na ICT tržištu. Koja nova partnerstva planirate?

Da, naši parterni su renomirani i dokazani partneri sa značajnim prisustvom na globalnom tržištu, a koji su ujedno spremni, da svoje prisustvo prošire i na naše malo tržište BiH. U ovoj godini smo potpisali partnerske Ugovore sa mnogim kompanijama u različitim domenima poslovanja kao što su Oracle sa cjelokupnim svojim portfoliom od baza podataka, pouzdanog hardware-a, do specifičnih komunikacijskih rješenja za pouzdan i siguran transportni sistem kroz zrak. Također, potpisali smo partnerski ugovor i sa kompanijom Aviat Networks, a medijacijski sistem odabrali smo partnera EVE compliancy solutions. Za pozdan, siguran i sveobuhvatan system, koji omogućava uspostavu servisa i prenosni put u fiksnim mrežama potpisan je partnerski ugovor sa tržišnim liderima Cisco i Juniper, a za sistemsku infrastrukturu  proširili smo partnerstvo sa vendorima kao što su IBM, Lenovo, Dell. Za security tu su vendori koji prije svega omogućavaju zaštitu mreže i infrastrukture, testianje osjetljivosto i slično a radi se o vendorima Cisco, Check Point, Fortinet, Tenable i drugima. Svakodnevno smo u kontaktu sa različitim proizvođačima i nastojimo da uvijek biramo najbolje proizvođače sa pouzdanim rješenjima čija rješenja, opremu i sisteme donosimo našim klijentima.

Kakvi su dalji poslovni planovi?

Kao kompanija, želimo da Bosna i Hercegovina tehnološki ne zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana, te nam je primarni cilj da aktuelne tehnološke trendove donesemo u našu državu i  primjenimo ih i implementiramo ovdje. Svakako, naš glavni fokus i dalje će biti na obrazovanju i certificiranju naših uposlenika za sve nove tehnologije koje uveliko imaju primjenu na našem tržištu, zatim širenju portfolija i linija poslovanja shodno kvalifikacijama, te upošljavanju novih kadrova, koji će doprinijeti uspješnom razvoju naše kompanije. Uspješnu realizaciju poslovnih planova možemo imati samo i isključivo sa zadovoljnim, edukovanim i certificiranim uposlenicima. Sa takvim timom pobjeđujemo i gradimo uspješnu kompaniju, koja je pouzdan poslovni partner na svakom polju.