Novosti

Grad Zenica traži investitore u podzemnu garažu sa 300 mjesta


Grad Zenica raspisao je javni konkurs za osnivanje prava građenja radi izgradnje javne podzemne garaže s pripadajućim sadržajima na lokalitetu Trg Bosne i Hercegovine.

Izabrani ponuđač/nosilac prava građenja, nakon osnivanja prava građenja, obavezan je da projektuje, izgradi i upravlja javnom podzemnom garažom na rok ne duži od 40 godina nakon potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja (produžen za razuman period građenja objekta od 24 mjeseca, što će se zabilježiti u zemljišnoj knjizi). Nakon isteka roka na koji je potpisan ugovor, objekat javne podzemne garaže se prenosi u vlasništvo Gradu Zenica. Usluge parkiranja izabrani ponuđač/nosilac prava građenja naplaćivat će direktno od korisnika.

Svi učesnici javnog konkursa obavezni su u svojim ponudama ponuditi jednokratnu naknadu za osnivanje prava građenja koja se uplaćuje nakon potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja.

Početni iznos jednokratne naknade za pravo građenja iznosi 100.000,00 KM. Također, učesnici konkursa obavezni su u svojim ponudama ponuditi godišnju naknadu za osnovano pravo građenja koja se počinje plaćati nakon proteka tri godine od potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja pa do kraja aranžmana, a plaća se jednokratno godišnje do isteka ugovora. Početni iznos godišnje naknade za pravo građenja utvrđuje se u iznosu od 50.000,00 KM. Maksimalan vremenski rok trajanja prava građenja je 40 godina od potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja, produžen za 24 mjeseca (razuman period izgradnje i uspostave funkcije objekta).

Svi učesnici javnog konkursa obavezni su uplatiti kauciju/jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 KM.

Ponude zainteresovanih ponuđača Grad Zenica primat će do 12.08.2024. godine do 12 sati.

Podsjećamo, Gradsko vijeće nedavno je usvojilo i prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za dostavljanje ponuda za osnivanje prava građenja za izgradnju objekta i uspostavu funkcije javne podzemne garaže s pripadajućim sadržajima na lokalitetu Trg BiH. Tada je rečeno da je predviđeno da se izgradi 300 garažnih mjesta.

indikator.ba