Pitanja praktične primjene zakona o elektronskom dokumentu

Autor je dr.sc. Haris Hamidović, voditelj sistema informacione sigurnosti u MKF/MKD EKI Sarajevo i...

Read More