Entitet/kanton:
Zeničko-Dobojski kanton
Djelatnost:
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
ID:
4218019500004
Broj zaposlenih:
2402
Bonitetna ocjena:
2
Ukupan broj kompanija u djelatnosti:
8
Telefon:
+387 32 467208
Kompanija ArcelorMittal Zenica najveći je proizvođač dugih proizvoda od čelika na Balkanu sa proizvodnim kapacitetom od skoro milion tona godišnje, kao i najveći strani investitor u zemlji, sa preko 150 miliona eura uloženih do sada. Jedan je od ključnih pokretača privrede u Bosni i Hercegovini, sa više od 2.400 direktno zaposlenih radnika, dok oko još 10.000 njih indirektno zavisi od poslovanja kompanije. ArcelorMittal Zenica je 2014. godine proglašena najvećim izvoznikom u zemlji. Kompanija ArcelorMittal Zenica organizira svoju proizvodnju u Koksari, Aglomeraciji, Visokoj peći, Konvertorskoj čeličani, Valjaonici čelika, Energetici, kao i Departmentu za transport i Centralnom servisu. Bazični asortiman proizvoda obuhvata rebrasti betonski čelik, valjane žice i proizvode od žice, kao na primer armaturne žice, rešetkaste nosače i klasični betonski čelik. Kompanija je 1998. godine dobila certifikat ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom (Međunarodna organizacija za standardizaciju), a od 2010. godine posjeduje certifikate za sistem ekološkog menadžmenta ISO 14001 i OHSAS 18001 za sistem menadžmenta zdravlja i zaštite uposlenika. Svjesna svog utjecaja na okoliš i važnosti zaštite okoliša, kompanija ArcelorMittal Zenica investira u kontinuirani ekološki program realizirajući brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša uz primjenu najboljih trenutno dostupnih tehnologija i do sad je uložila gotovo 50 miliona eura.